top of page

Dokumenty

Výroční zprávy

Zakládací listina

Občanské sdružení Holos se pro přizpůsobení právní formy novému občanskému zákoníku transformovalo v roce 2017 na ústav, který je pro jeho činnost vhodnější. Je tak neziskovou organizací jejímž účelem je poskytovat veřejně prospěšné služby veřejnosti. Níže naleznete znění zakladatelské listiny, v rejstříku ústavů je pak možné najít i notářský zápis z rozhodnutí valné hromady o změně právní formy.

bottom of page