top of page

Vzdělávání a osvěta

Významnou náplní naší činnosti je osvětová a vzdělávací činností. Pořádáme přednášky, semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost. Od roku 2014 pravidelně organizujeme program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku.

 

Jsme organizátorem 1. České transpersonální konference (2016) a Mezinárodní transpersonální konference (2017), které vznikly jako výsledek platformy Holosu Transpersonální fórum.

Jsme také nakladatelem a filmovým producentem. Vydáváme zejména knihy Stanislava Grofa, ale i dalších významných autorů. Natočili jsme dokumentární filmy Holotropní dýchání ve vodě a Z temnoty duše… světlo.

Realizované vzdělávací a osvětové projekty Holosu