top of page
milan-500x380-colour.jpg

MUDr. Milan Hrabánek

Vedoucí terapeutického a výzkumného týmu

Vstupní konzultace / Individuální psychoterapie / Sandplay / Sebepoznávací pobyty / Holotropní dýchání / Psychospirituální krize

Kontakt:

Pro objednání na konzultaci či úvodní pohovor k holotropnímu dýchání volejte v úterý - čtvrtek v době 8:30 - 9:00. Poté se MUDr. Hrabánek již věnuje klientům a není dostupný na telefonu. 

+420 773 615 324  (út - čt 8:30 - 9:00)

hrabanek@holos.cz

Opava

MUDr. Milan Hrabánek je lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel.  

Ve spolupráci s prof. Stanislavem Grofem vedl v letech 1995-1999 Grof Transpersonal Training na celosvětové úrovni. V posledních letech je blízkým spolupracovníkem a asistentem prof. Grofa pro Českou republiku a Polsko při organizování jeho programu. 

 

Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí. 

Je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, je držitelem certifikátů pro terapeutické využití transpersonálních technik, například Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii a San Diego v Kalifornii. 

Životopis:

Titul lékaře všeobecného lékařství získal v roce 1991 na Masarykově universitě v Brně. Od roku 1991 pracoval jako všeobecný lékař ve svém rodném městě - Opavě. Od r. 1993 začal pracovat v oboru klinické psychiatrie - oblasti léčení závislých osob a osob s duševní krizí.

V r.1994 absolvoval výcvik o návykových látkách a závislostech pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým Mezinárodní protidrogové komise u Úřadu vlády ČR.

V r. 1995 ukončil dvouleté dálkové studium léčby závislých a duševně nemocných u Davida A.Deitcha, Ph.D na Extension University of California, San Diego,USA (UCSD).

V roce 1995 se stal řádným studentem Grof Transpersonal Training v Mill Valley, California, USA, kde postupně absolvoval vzdělávací moduly s následujícími tématy:

 

  • Léčebný potenciál mimořádných stavů vědomí (The Healing Potencial of Non-Ordinary States of Consciousness) Švédsko, Berby Gard 1996

  • Psychologie a struktura psychopatologie (Abnormal Psychology and Architecture of Psychopathology) - Itálie, Roncegno 1998

  • Holotropní dýchaní v praxi (The practice of HB) - Francie, Melun1995; Itálie, Florencie 1997

  • Psychospirituální krize: Pochopení a léčba transformační krize. (Spiritual Emergency: Understanding and Treatment of the Crises of Transformation) Švédsko, Berby Gard 1996

  • Hranice vědy - Kosmická hra (Frontiers of Science and the Cosmic Game)Norsko, Guriset 1997

  • Zrození, smrt a transcendence v psychoterapii (Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy) - Francie, Melun 1995

  • Perinatální a transpersonalní motivy v umění a kultuře (Perinatal and Transpersonal Themes in Art and Culture) Norsko, Guriset 1997

Po ukončení Grofova tříletého výcvikového programu získal Grofův certifikát facilitátora holotropního dýchání s celosvětovou platností.

V r. 1996 se účastní evropského kongresu Mezinárodní psychiatrické společnosti o diagnostice a léčebných strategiích u osob s poruchou osobnosti v International Biomedical Science Park v Miláně, Itálie. O absolvovaném vzdělání obdržel patřičný certifikát. V témže roce končí tříletý výcvik psychoterapie a léčby závislých osob na Associazione "Casa Famiglia Rosetta" v Caltanissetta, Itálie. Výcvik byl ukončen certifikační zkouškou s celosvětovou platností.

 

V roce 1996 absolvoval školení u Dr. J. M. Valucha a společnosti GRADIORGALAXY, školení o neurotechnologických postupech - audiovizuální stimulaci při léčbě psychosomatických potíží.

Po vykonání atestační zkoušky z oboru psychiatrie v roce 1997 působí Dr. Hrabánek od téhož roku v Itálii, v rámci organizace SIDRO, kde se věnuje léčbě lidem se závislostí a s duševní krizí s využitím poznatků transpersonální psychologie. Vede odborné přednášky na universitách, v institucích a komunitách v Palermu, Miláně, Florencii, Bari.

V roce 1997 je také pověřen Stanislavem Grofem k organizování a vedení Grof Transpersonal Training (výcviku) na celoevropské úrovni v italském Roncegnu. Profesorovi Grofovi pomáhá vést týdenní vzdělávací programy výcviku a rovněž asistuje jako facilitátor holotropního dýchaní.

Od r. 1999 působí opět v České republice. V místě svého bydliště - Opavě - zakládá Centrum alternativní léčby - HOLOS.

V rámci Centra HOLOS pořádá semináře holotropního dýchání podle programového modelu GTT, na kterých se věnuje především sebepoznání, léčbě závislostí, duševním krizím s využitím všech dosavadních poznatků. O transpersonální psychologii přednáší na seminářích a setkáních pro laickou, ale i odbornou veřejnost - psychology, psychiatry, terapeuty z celé ČR i Polska.

V roce 2000 absolvoval výcvik v oboru rezonančního systému JOINT LINE ® CZ. Aktivně se věnuje Bachově květové terapii (je členem Společnosti přátel terapie Dr.Edwarda Bacha), fytoterapii, homeopatii a aromaterapii. Poskytuje poradenství v oborech kineziologie a biorezonanční terapie.

V září 2003 zakládá a stává se předsedou občanského družení HOLOS, které je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení Holos je sdružením osob zabývajících se (holistickým) celostním pohledem na zdraví člověka a uplatňujících celostní přístup k plnohodnotnému životu jednotlivců i rodin. Hlavním cílem sdružení je rozvíjet a prosazovat holistický přístup k životu při využití nejmodernějších vědeckých poznatků.

Ve Sdružení Holos MUDr. Hrabánek ve své činnosti rozvíjí a uplatňuje osvědčené postupy využívané v terapii (cílená individuální a skupinová psychoterapie, rezonanční systém JOINT LINE® CZ, neurotechnologie, Holotropní dýchání™, rodinné konstelace, bioenergetika, balneoterapie, homeopatie, arteterapie, muzikoterapie, Bachova květová terapie, aromaterapie, fytoterapie, taneční terapie, canisterapie a hypoterapie aj.), umělecké činnosti (kulturní akce, semináře atd.), vzdělávací aktivity (semináře, školení, přednášky, osvětová činnost apod.), poradenství, spolupracuje s vědeckými ústavy, publikuje a podporuje aktivity směřující k navození souladu člověka s přírodou, postavené na ekologických principech trvale udržitelného života (např. energetické úspory, podpora ekoagroturistiky aj.).

Jeho vědecká a publikační činnost k tématům závislosti a léčby je od roku 1998 prezentována na mnoha vědeckých konferencích a kongresech u nás i v zahraničí. Spolupracuje s vědeckými pracovišti Masarykovy university, Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR v Brně a Psychiatrickou léčebnou v Opavě. Externě přednášel na Jagelonské univerzitě v polském Krakově. Nyní aktivně vyučuje na Ústavu ošetřovatelství při Slezské univerzitě v Opavě.

Od roku 2007 působí také jako docent na The Free Swiss University of St.George´s.

Je odborným konzultantem vyšších odborných škol, vedoucím diplomových prací studentů příbuzných profesních oborů. V rámci státního sektoru působí jako supervizor Vězeňské služby ČR a v občanském sdružení AVE Český Těšín.

Ve svém volném čase již 24 let působí v Českém svazu tanečního sportu. Je bývalým aktivním tanečníkem a držitelem mezinárodní třídy v latinskoamerických tancích. Nyní pracuje i jako ředitel a trenér taneční školy při Centru HOLOS v Opavě. V mladé generaci se snaží podnítit zájem o sportovní tanec a tanec také využívá jako léčebný prostředek.

Od r. 1986 je předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Opavě, která pracuje v oblasti ochrany lidových staveb a genofondových ploch.

Dr. Hrabánek dálkově studuje muzikálový zpěv u profesorky Lídy Nopové v Praze a Petra Milera v divadle Jiřího Mirona v Ostravě. Zde také působí jako host, herec, tanečník a zpěvák. Jako asistent choreografie se podílel na tanečních číslech na této scéně v představeních "Na tý louce zelený"a "Země úsměvů".

V roce 1998 založil chovnou stanici anglických kokršpanělů - modrých běloušů - "Z duhových hájů", od té doby je také členem Českého svazu chovatelů loveckých slídičů.

Vzdělání, semináře a výcviky daly Milanovi možnost si vybudovat pevnou teoretickou základnu pro svou práci s lidmi a pro lidi. Jeho minulost, provázená zdravotními potížemi a psychospirituální krizí, mu umožnila odnést si mnoho cenných osobních i profesionálních zkušeností. Poznatky a zážitky osobního života v něm rozvinuly zájem o studium hranic psychologických, biologických, sociálních a duchovních aspektů vlastního já. Zajímá se o duchovní vývoj, chápaný jako důsledek prožitků mimořádných stavu vědomí a prožitků z umírání a utrpení.

Celý svůj profesní život je v kontaktu se Stanislavem Grofem, se kterým konzultuje kazuistiky a profesní záležitosti. Od roku 2014 pravidelně organizuje program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku. Společně s Holosem zorganizoval celou řadu přednášek, několik konferencí a společně se Stanislavem Grofem vedl mezinárodní semináře holotropního dýchání. 

V roce 2016 vytváří projekt Holotropic Art - mapuje umělce, kteří tvoří pod vlivem holotropních stavů vědomí a organizuje výstavy, na kterých prezentuje nejen jejich díla, ale i jejich příběhy, které se za tvorbou nacházejí. Vernisáž 1. vlny Holotropic Art se odehrává pod záštitou Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových na Pražské křižovatce za účasti paní Dagmar Havlové. 

V roce 2016 se podílel na organizaci 1. České transpersonální konference, kde i přednášel. 

Byl hlavním organizátorem a členem přípravného výboru Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017, kde také přednášel hned dvě témata. Byl vedoucím týmu facilitátorů holotropního dýchání na mezinárodním semináři s účastí více než 200 lidí při této konferenci. 

V roce 2017 realizuje výstavu 2. vlny Holotropic Art a u příležitosti Mezinárodní transpersonální konference realizuje Mezinárodní výstavu holotropního umění, kde se vedle českých umělců představila světová jména jako H. R. Giger, Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Stanislav Grof či Brigitte Grofová. 

V roce 2017 získává certifikát pro terapeutické využití transpersonální techniky  Sandplay - Hry v písku od Institutu expresivních terapií v Austrálii.

V roce 2017 zahajuje nové vědecké výzkumy techniky holotropního dýchání. 

V roce 2018 organizuje v Ostravě konferenci u příležitosti 75. výročí objevení LSD za účasti Stanislava Grofa. U této příležitosti předává za Holos Stanislavu Grofovi cenu Nautila za celoživotní přínos v oblasti výzkumu vědomí. 

Je vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, kde rozvíjí terapeutický potenciál metod transpersonální psychologie. 

bottom of page