MUDr. Milan Hrabánek

Vedoucí terapeutického a výzkumného týmu

Vstupní konzultace / Individuální psychoterapie / Sandplay / Sebepoznávací pobyty / Holotropní dýchání / Psychospirituální krize

Kontakt:

Pro objednání na konzultaci či úvodní pohovor k holotropnímu dýchání volejte v úterý - čtvrtek v době 8:30 - 9:00. Poté se MUDr. Hrabánek již věnuje klientům a není dostupný na telefonu. 

+420 773 615 324  (út - čt 8:30 - 9:00)

hrabanek@holos.cz

Opava

MUDr. Milan Hrabánek je lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí v oboru, výzkumník, univerzitní učitel.  

Ve spolupráci s prof. Stanislavem Grofem vedl v letech 1995-1999 Grof Transpersonal Training na celosvětové úrovni. V posledních letech je blízkým spolupracovníkem a asistentem prof. Grofa pro Českou republiku a Polsko při organizování jeho programu. 

 

Je zakladatelem a vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, které pomáhá lidem v krizových životních situacích, v psychospirituální krizi a lidem se závislostí. 

Je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, je držitelem certifikátů pro terapeutické využití transpersonálních technik, například Sandplay od Institutu expresivních terapií v Austrálii a San Diego v Kalifornii. 

Životopis:

Titul lékaře všeobecného lékařství získal v roce 1991 na Masarykově universitě v Brně. Od roku 1991 pracoval jako všeobecný lékař ve svém rodném městě - Opavě. Od r. 1993 začal pracovat v oboru klinické psychiatrie - oblasti léčení závislých osob a osob s duševní krizí.

V r.1994 absolvoval výcvik o návykových látkách a závislostech pro pomoc duševně nemocným a drogově závislým Mezinárodní protidrogové komise u Úřadu vlády ČR.

V r. 1995 ukončil dvouleté dálkové studium léčby závislých a duševně nemocných u Davida A.Deitcha, Ph.D na Extension University of California, San Diego,USA (UCSD).

V roce 1995 se stal řádným studentem Grof Transpersonal Training v Mill Valley, California, USA, kde postupně absolvoval vzdělávací moduly s následujícími tématy:

 

  • Léčebný potenciál mimořádných stavů vědomí (The Healing Potencial of Non-Ordinary States of Consciousness) Švédsko, Berby Gard 1996

  • Psychologie a struktura psychopatologie (Abnormal Psychology and Architecture of Psychopathology) - Itálie, Roncegno 1998

  • Holotropní dýchaní v praxi (The practice of HB) - Francie, Melun1995; Itálie, Florencie 1997

  • Psychospirituální krize: Pochopení a léčba transformační krize. (Spiritual Emergency: Understanding and Treatment of the Crises of Transformation) Švédsko, Berby Gard 1996

  • Hranice vědy - Kosmická hra (Frontiers of Science and the Cosmic Game)Norsko, Guriset 1997

  • Zrození, smrt a transcendence v psychoterapii (Birth, Death, and Transcendence in Psychotherapy) - Francie, Melun 1995

  • Perinatální a transpersonalní motivy v umění a kultuře (Perinatal and Transpersonal Themes in Art and Culture) Norsko, Guriset 1997

Po ukončení Grofova tříletého výcvikového programu získal Grofův certifikát facilitátora holotropního dýchání s celosvětovou platností.

V r. 1996 se účastní evropského kongresu Mezinárodní psychiatrické společnosti o diagnostice a léčebných strategiích u osob s poruchou osobnosti v International Biomedical Science Park v Miláně, Itálie. O absolvovaném vzdělání obdržel patřičný certifikát. V témže roce končí tříletý výcvik psychoterapie a léčby závislých osob na Associazione "Casa Famiglia Rosetta" v Caltanissetta, Itálie. Výcvik byl ukončen certifikační zkouškou s celosvětovou platností.

 

V roce 1996 absolvoval školení u Dr. J. M. Valucha a společnosti GRADIORGALAXY, školení o neurotechnologických postupech - audiovizuální stimulaci při léčbě psychosomatických potíží.

Po vykonání atestační zkoušky z oboru psychiatrie v roce 1997 působí Dr. Hrabánek od téhož roku v Itálii, v rámci organizace SIDRO, kde se věnuje léčbě lidem se závislostí a s duševní krizí s využitím poznatků transpersonální psychologie. Vede odborné přednášky na universitách, v institucích a komunitách v Palermu, Miláně, Florencii, Bari.

V roce 1997 je také pověřen Stanislavem Grofem k organizování a vedení Grof Transpersonal Training (výcviku) na celoevropské úrovni v italském Roncegnu. Profesorovi Grofovi pomáhá vést týdenní vzdělávací programy výcviku a rovněž asistuje jako facilitátor holotropního dýchaní.

Od r. 1999 působí opět v České republice. V místě svého bydliště - Opavě - zakládá Centrum alternativní léčby - HOLOS.

V rámci Centra HOLOS pořádá semináře holotropního dýchání podle programového modelu GTT, na kterých se věnuje především sebepoznání, léčbě závislostí, duševním krizím s využitím všech dosavadních poznatků. O transpersonální psychologii přednáší na seminářích a setkáních pro laickou, ale i odbornou veřejnost - psychology, psychiatry, terapeuty z celé ČR i Polska.

V roce 2000 absolvoval výcvik v oboru rezonančního systému JOINT LINE ® CZ. Aktivně se věnuje Bachově květové terapii (je členem Společnosti přátel terapie Dr.Edwarda Bacha), fytoterapii, homeopatii a aromaterapii. Poskytuje poradenství v oborech kineziologie a biorezonanční terapie.

V září 2003 zakládá a stává se předsedou občanského družení HOLOS, které je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení Holos je sdružením osob zabývajících se (holistickým) celostním pohledem na zdraví člověka a uplatňujících celostní přístup k plnohodnotnému životu jednotlivců i rodin. Hlavním cílem sdružení je rozvíjet a prosazovat holistický přístup k životu při využití nejmodernějších vědeckých poznatků.

Ve Sdružení Holos MUDr. Hrabánek ve své činnosti rozvíjí a uplatňuje osvědčené postupy využívané v terapii (cílená individuální a skupinová psychoterapie, rezonanční systém JOINT LINE® CZ, neurotechnologie, Holotropní dýchání™, rodinné konstelace, bioenergetika, balneoterapie, homeopatie, arteterapie, muzikoterapie, Bachova květová terapie, aromaterapie, fytoterapie, taneční terapie, canisterapie a hypoterapie aj.), umělecké činnosti (kulturní akce, semináře atd.), vzdělávací aktivity (semináře, školení, přednášky, osvětová činnost apod.), poradenství, spolupracuje s vědeckými ústavy, publikuje a podporuje aktivity směřující k navození souladu člověka s přírodou, postavené na ekologických principech trvale udržitelného života (např. energetické úspory, podpora ekoagroturistiky aj.).

Jeho vědecká a publikační činnost k tématům závislosti a léčby je od roku 1998 prezentována na mnoha vědeckých konferencích a kongresech u nás i v zahraničí. Spolupracuje s vědeckými pracovišti Masarykovy university, Biofyzikálním ústavem Akademie věd ČR v Brně a Psychiatrickou léčebnou v Opavě. Externě přednášel na Jagelonské univerzitě v polském Krakově. Nyní aktivně vyučuje na Ústavu ošetřovatelství při Slezské univerzitě v Opavě.

Od roku 2007 působí také jako docent na The Free Swiss University of St.George´s.

Je odborným konzultantem vyšších odborných škol, vedoucím diplomových prací studentů příbuzných profesních oborů. V rámci státního sektoru působí jako supervizor Vězeňské služby ČR a v občanském sdružení AVE Český Těšín.

Ve svém volném čase již 24 let působí v Českém svazu tanečního sportu. Je bývalým aktivním tanečníkem a držitelem mezinárodní třídy v latinskoamerických tancích. Nyní pracuje i jako ředitel a trenér taneční školy při Centru HOLOS v Opavě. V mladé generaci se snaží podnítit zájem o sportovní tanec a tanec také využívá jako léčebný prostředek.

Od r. 1986 je předsedou základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Opavě, která pracuje v oblasti ochrany lidových staveb a genofondových ploch.

Dr. Hrabánek dálkově studuje muzikálový zpěv u profesorky Lídy Nopové v Praze a Petra Milera v divadle Jiřího Mirona v Ostravě. Zde také působí jako host, herec, tanečník a zpěvák. Jako asistent choreografie se podílel na tanečních číslech na této scéně v představeních "Na tý louce zelený"a "Země úsměvů".

V roce 1998 založil chovnou stanici anglických kokršpanělů - modrých běloušů - "Z duhových hájů", od té doby je také členem Českého svazu chovatelů loveckých slídičů.

Vzdělání, semináře a výcviky daly Milanovi možnost si vybudovat pevnou teoretickou základnu pro svou práci s lidmi a pro lidi. Jeho minulost, provázená zdravotními potížemi a psychospirituální krizí, mu umožnila odnést si mnoho cenných osobních i profesionálních zkušeností. Poznatky a zážitky osobního života v něm rozvinuly zájem o studium hranic psychologických, biologických, sociálních a duchovních aspektů vlastního já. Zajímá se o duchovní vývoj, chápaný jako důsledek prožitků mimořádných stavu vědomí a prožitků z umírání a utrpení.

Celý svůj profesní život je v kontaktu se Stanislavem Grofem, se kterým konzultuje kazuistiky a profesní záležitosti. Od roku 2014 pravidelně organizuje program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku. Společně s Holosem zorganizoval celou řadu přednášek, několik konferencí a společně se Stanislavem Grofem vedl mezinárodní semináře holotropního dýchání. 

V roce 2016 vytváří projekt Holotropic Art - mapuje umělce, kteří tvoří pod vlivem holotropních stavů vědomí a organizuje výstavy, na kterých prezentuje nejen jejich díla, ale i jejich příběhy, které se za tvorbou nacházejí. Vernisáž 1. vlny Holotropic Art se odehrává pod záštitou Nadace VIZE 97 Dagmar a Václava Havlových na Pražské křižovatce za účasti paní Dagmar Havlové. 

V roce 2016 se podílel na organizaci 1. České transpersonální konference, kde i přednášel. 

Byl hlavním organizátorem a členem přípravného výboru Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017, kde také přednášel hned dvě témata. Byl vedoucím týmu facilitátorů holotropního dýchání na mezinárodním semináři s účastí více než 200 lidí při této konferenci. 

V roce 2017 realizuje výstavu 2. vlny Holotropic Art a u příležitosti Mezinárodní transpersonální konference realizuje Mezinárodní výstavu holotropního umění, kde se vedle českých umělců představila světová jména jako H. R. Giger, Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Stanislav Grof či Brigitte Grofová. 

V roce 2017 získává certifikát pro terapeutické využití transpersonální techniky  Sandplay - Hry v písku od Institutu expresivních terapií v Austrálii.

V roce 2017 zahajuje nové vědecké výzkumy techniky holotropního dýchání. 

V roce 2018 organizuje v Ostravě konferenci u příležitosti 75. výročí objevení LSD za účasti Stanislava Grofa. U této příležitosti předává za Holos Stanislavu Grofovi cenu Nautila za celoživotní přínos v oblasti výzkumu vědomí. 

Je vedoucím terapeutického týmu Mezinárodního transpersonálního centra Holos, kde rozvíjí terapeutický potenciál metod transpersonální psychologie. 

Naše další weby

Rychlý kontakt

Holos Centrum
Marie Dolanské 12
746 01 Opava - Vlaštovičky

+420 773 615 324 

holos@holos.cz

Spolupracujeme

Organizational member of EUROTAS

eurotas_logo_2014.png
  • Facebook

© 2003 - 2018 by Holos.