Mezinárodní transpersonální centrum Holos

Mezinárodní transpersonální centrum Holos je neziskovou organizací, jejíž posláním je pečovat o duševní zdraví lidí při uplatňování celostního přístupu k životu, vědecky rozvíjet a prosazovat metody transpersonální psychologie a holistické medicíny.

Holos Centrum nabízí 24 hodinovou službu, tým terapeutů a bezpečné prostředí lidem, kteří procházejí různými obtížnými životními situacemi, včetně psychospirituální krize. Je jediným pracovištěm specializovaným na pomoc lidem v psychospirituální krizi s lůžkovou kapacitou. Vytváří síť terapeutů po celé České republice.

Holos Centrum ve své činnosti uplatňuje a dále rozvíjí osvědčené terapeutické postupy, jako je cílená individuální i skupinová psychoterapie, holotropní dýchání, metoda sandplay, bioenergetika, homeopatie, arteterapie, muzikoterapie, Bachova květinová léčba, aromaterapie, fytoterapie a další.

Zabývá se osvětovou a vzdělávací činností. Pořádá přednášky, semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost. Od roku 2014 pravidelně organizuje program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku. Je organizátorem 1. České transpersonální konference (2016) a Mezinárodní transpersonální konference (2017), které vznikly jako výsledek platformy Holosu Transpersonální fórum.

Realizuje vědecké výzkumy v oblasti transpersonální psychologie a psychiatrie, zejména se zabývá výzkumy vlivu holotropního dýchání na psyché člověka.

V rámci osvětové činnosti je Holos Centrum je také nakladatelem a filmovým producentem. Vydává zejména knihy Stanislava Grofa, vytvořilo dokumentární filmy Holotropní dýchání ve vodě a Z temnoty duše… světlo.

Pořádá také kulturní akce, koncerty a výstavy. Zaměřuje se na holotropní umění - umění, které vzniklo na základě mimořádných stavů vědomí.

Mezinárodní transpersonální centrum Holos se nachází v Opavě-Vlaštovičkách. Podařilo se jej zrealizovat do současné podoby díky podpoře lidí, kteří vidí smysl naší práce a důvěřují nám. Děkujeme. Na dokončení čeká nyní poslední část centra - hydropavilon, který umožní provádět terapie ve vodě. Přispět je možné i v rámci vyhlášené veřejné sbírky.

DSC_1880.JPG
P6300051.JPG

Naše historie

HD-Grof-Opava-18.jpg

Dobrovolnické centrum

holos-centrum-nahled.jpg

Naše další weby

Rychlý kontakt

Holos Centrum
Marie Dolanské 12
746 01 Opava - Vlaštovičky

+420 773 615 324 

holos@holos.cz

Spolupracujeme

  • Facebook Social Icon

© 2003 - 2018 by Holos.