top of page
IMG_20221028_110152.jpg

Grofovo dýchání

Co je to Grofovo® dýchání

Grofovo dýchání je technika, která se vyvinula z dřívějšího holotropního dýchání. Technika Grofova® dýchání je chráněna ochrannou známkou Grof®, kterou založili v roce 2020 Stanislav a Brigitte Grofovi a mohou ji používat pouze pověření učitelé a absolventi výcviků Grof® Legacy Training, protože právě tento výcvik je Stanislavem a Brigitte Grofovými v současné době podporován a zaručuje výuku a vedení seminářů v souladu s jejich učením. 

Více informací o celosvětovém projektu Grof® Legacy Training a historii jeho vývoje najdete tady: www.grof-legacy-training.cz/globalni-projekt. Milan Hrabánek je jedním z pověřených učitelů tohoto výcviku a všechny naše semináře tak mohou nést označení Grofovo® dýchání, v angličtině pak Grof® Breathwork.

Holotropní dýchání, dnes nazývané jako Grofovo dýchání bylo vyvinuto manžely MUDr. Stanislavem a Christinou Grofovými, jako jedna z metod transpersonální psychologie. Je založeno na 35letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, který psychiatr českého původu MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu, a ve kterém pak pokračoval v USA. Dnes patří ke světově uznávaným autoritám časově relativně mladého oboru transpersonální psychologie. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny a zejména metody Grofova dýchání lze najít v knihách Dr. Grofa, u nás vydaných.

"Holotropní" znamená v překladu směřující k celistvosti. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.

Tato účinná a bezpečná metoda sebepoznání v sobě slučuje výsledky moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují objevný pohled na sebe sama v novém kontextu duchovní jednoty se vší existencí. Tato metoda přináší mimo jiné užitečné náhledy závislým jedincům, umožňuje korigovat nutkavé stavy, a tak preventivně působit proti opakování nežádoucích stavů. Nejde primárně o léčebnou metodu, ale o cestu sebepoznávání a oslovení duchovní roviny života.

Pro koho je vhodné?

 

Semináře mohou prospět lidem:

 • zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

 • hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

 • lidem, kteří prožili  tzv. "Bad trip", tedy nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky,

 • účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé.

 • hledajícím účinnou prevenci návykových stavů.

 • vyrůstajícím v neharmonických rodinách.

 • pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

 • prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.).

 • toužícím posílit svou uměleckou tvořivost

 • Grofovo dýchání se osvědčuje i jako podpůrná metoda při léčbě různých psychosomatických onemocnění - migréna, astma, lupénka a další - jakož i některých psychických poruch - anorexie, bulimie, deprese apod. Může Vám pomoci najít cestu i v případě odlišné či neujasněné sexuální orientace

Semináře určeny nejsou (kontraindikace):

 • lidem nemocným, jelikož "dýchání" může být emočně i fyzicky náročné (tedy nemoci kardiovaskulární, vysoký krevní tlak -  hypertenze, některé druhy epilepsie, glaukom, cévní vydutí - aneurysma,  prodělaný úraz hlavy spojený s krvácením do mozku, apod.)

 • závažnější duševní choroby,

 • infekční onemocnění,

 • lidem aktivně užívajícím drogy včetně marihuany a alkoholu či jiných návykových látek a psychedelik. (Nutná minimálně 30 denní abstinence; u alkoholu minimálně 14 denní abstinence)

 • překážkou je i těhotenství.

GROF-LT-Zentriert-Blau_edited.png

Jak se přihlásit? 

Pokud jste u nás ještě Grofovo dýchání neabsolvovali, je nutné nás před přihlášením telefonicky kontaktovat. Společně se domluvíme na termínu hodinové vstupní konzultace, která může být osobně či po Skypu.

Infolinka pro objednávku termínu konzultace: 

+420 773 615 324  (Volejte pouze Út, St, Čt v době 8:30 - 9:00)

Pokud jste již u nás Grofovo dýchání absolvovali a na Vašem zdravotním stavu se nic nezměnilo, můžete si vybrat z naší nabídky seminářů a přihlásit se. 

Formy Grofova dýchání v Holosu

 

Víkendové semináře Grofova dýchání

Skupinové semináře GD jsou koncipovány jako sebeobjevovací a zážitkové a jsou určeny pro lidi, kteří se zajímají o práci na sobě či prostě chtějí metodu GD blíže poznat. 

Seminář trvá obvykle dva dny. Začínáme v sobotu ve 13 hodin. Po úvodním seznámení s technikou, proběhne první kolo Grofova dýchání, které se opakuje druhý den v neděli od 9 hodin. Pracuje se ve dvojicích, kdy v každém kole jeden z dvojice dýchá, druhý je v roli tzv. sittera a zajišťuje pro svého dýchače servis zvenku - podávání vody, kapesníku, doprovod na toaletu atd.  Po každém kole účastníci sdílejí své prožitky. Závěr semináře je obvykle v neděli kolem 17 hodiny. 

 

Některé semináře v naší nabídce jsou i vícedenní a mají odlišný průběh, který najdete vždy v popisu akce. 

Účastníci jsou ubytovaní vždy v místě konání semináře, a to buď ve společných prostorech ve spacáku nebo pokojích Holos Centra. Rezervaci pokoje je možné v případě volné kapacity vybrat v přihlášce. 

Účastníkům našich seminářů nabízíme celou řadu technik pro integraci. Kromě zachycení prožitku do mandaly je možné využít i techniku Sandplay - Hry v písku nebo techniku Soul Collage. Na některých seminářích děláme také šamanské masky nebo mandalu z hlíny. 

Grofovo dýchání v malé skupině

Grofovo dýchání v malé skupině do max. 10 osob je určeno zejména klientům, pro které z nějakého důvodu není vhodná účast na klasickém semináři ve velké skupině. Je zde větší prostor pro individuální práci s terapeutem.

Malé skupiny probíhají obvykle v úterý. Účastníci přijíždějí ráno na 8:30 hodin, doporučujeme případně využít naší nabídku ubytování a přijet o den dříve. Závěr je odpoledne kolem 16 hodiny. Všichni účastníci dýchají zároveň za dohledu našich zkušených sitterů a floaterů, následuje společné sdílení.

Individuální sezení Grofova dýchání

Individuální sezení Grofova dýchání (1 klient - 1 terapeut) je určeno pouze klientům v léčebném programu centra, kde není vhodná účast na skupinovém semináři ani v malé skupině.

Grofovo holotropní dýchání ve vodě

Teoretické zázemí a praktické aplikace Grofova holotropního dýchání ve vodě u nás rozvinul MUDr. Milan Hrabánek, jehož zkušenosti ukázaly, že vodní prostředí mnohdy dopomohlo k hlubšímu prožití celého holotropního procesu, včetně materiálu perinatálních matric a možných vhledů do minulých životů. Tato zkušenost vytváří prostředníka mezi klasickým Grofovým dýcháním a tzv. floating tankem (prožíváním založeným na senzorické deprivaci).

Jak se holotropní dýchání ve vodě liší od obvyklých sezení? Dýchání probíhá ve trojicích, každý dýchající má k dispozici dva asistující. Dýchající dýchá ve vodě na plovoucích pontonech. Pro zesílení prožitku je voda v bazéně neustále ohřívána na tělesnou teplotu. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.

Vodní seminář je určen pouze pro ty, kteří absolvovali klasické sezení GD alespoň jedenkrát.

Semináře holotropního dýchání ve vodě najdete v našem programu akcí, v současné době však připravujeme naše nové prostory pro Grofovo dýchání ve vodě - www.hdvevode.cz.

Grofovo dýchání na živou hudbu

Holotropic LIVE - děláme jednou v roce na semináři Loučení s létem na konci srpna. Prodloužený seminář Grofova dýchání zahrnuje dva procesy GD, z toho jeden na živou hudbu, kterou na přírodní nástroje hraje náš tým muzikoterapeutů, ke kterým se přidávají i sitteři. Součástí semináře je také indiánská sauna - sweatlodge. Program tohoto semináře je opravdu nabitý a není zde čas na teoretickou přípravu, proto umožňujeme účast pouze lidem, kteří už mají za sebou alespoň jeden proces Grofova dýchání.

Seminář Grofova dýchání

Co dodržovat po sezení Grofova dýchání

 • zůstávám sám se sebou, v tichu, pokoře, s pozorností zaměřenou směrem dovnitř, dopřeji si čas na dokončení procesu

 • o svých pocitech ze sezení se svěřuji pouze lidem, ke kterým mám důvěru a vím, že mně pochopí. Mohu využít Skupinu sdílení LOTOS – každá poslední středa v měsíci v Holosu.

 • budu po dva dny užívat množství čisté vody, alespoň 2 l denně

 • v den po sezení nejíst tučná jídla, pouze lehkou stravu, doporučujeme vegetariánskou

 • těsně po sezení si dám sprchu alespoň 10 minut, nikoliv vanu

 • koupání v přírodě je možné

 • řízení motorového vozidla možno nejdříve po 2 hodinách od ukončení GD, s doporučením nepouštět si v automobilu hudbu či si během jízdy zpívat. Zaznamenám-li během jízdy pokles pozornosti, ihned zastavím a projdu se venku v blízkosti auta.

 • nevyhledávám bujarou zábavu - disco a jinou hlasitou těžkou hudbu

 • minimálně 10-14 dní po HD zákaz konzumace alkoholických nápojů, drog a psychedelik!

 • min. 24 hodin nedoporučujeme intimní kontakt s druhou osobou vzhledem k otevření celotělového energetického systému při HD

 • zákaz sledování televize a práce u PC min 24 hodin

 • doporučuje se kontakt se zvířaty

 • procházky venku v přírodě, běh a jiné lehčí fyzické aktivity vítány

 • pobyt v polostínu a na čerstvém vzduchu

 • práce na sobě a mandale - doplnění informací kresbou a psaním

 • k dokončení niterného procesu využiji případně další techniky pro integraci – muzikoterapie, jóga, bioenergetika.

 • Mohu v Holosu využít individuální konzultace, muzikoterapii či sandplay.

bottom of page