Holotropní dýchání

Co je to holotropní dýchání

Holotropní dýchání, které bylo vyvinuto manžely MUDr.Stanislavem a Christinou Grofovými, je jednou z metod transpersonální psychologie. Je založeno na 35letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, který psychiatr českého původu MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu, a ve kterém pak pokračoval v USA. Dnes patří ke světově uznávaným autoritám časově relativně mladého oboru transpersonální psychologie. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny a zejména metody holotropního dýchání lze najít v knihách Dr. Grofa, u nás vydaných.

"Holotropní" znamená v překladu směřující k celistvosti. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.

Tato účinná a bezpečná metoda sebepoznání v sobě slučuje výsledky moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují objevný pohled na sebe sama v novém kontextu duchovní jednoty se vší existencí. Tato metoda přináší mimo jiné užitečné náhledy závislým jedincům, umožňuje korigovat nutkavé stavy, a tak preventivně působit proti opakování nežádoucích stavů. Nejde o léčebnou metodu, ale o cestu sebepoznávání a oslovení duchovní roviny života.

Pro koho je vhodné?

 

Semináře mohou prospět lidem:

 • zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

 • hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

 • lidem, kteří prožili  tzv. "Bad trip", tedy nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky,

 • účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé.

 • hledajícím účinnou prevenci návykových stavů.

 • vyrůstajícím v neharmonických rodinách.

 • pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

 • prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.).

 • toužícím posílit svou uměleckou tvořivost

 • Holotropní dýchání se osvědčuje i jako podpůrná metoda při léčbě různých psychosomatických onemocnění - migréna, astma, lupénka a další - jakož i některých psychických poruch - anorexie, bulimie, deprese apod. Může Vám pomoci najít cestu i v případě odlišné či neujasněné sexuální orientace

Semináře určeny nejsou (kontraindikace):

 • lidem nemocným, jelikož "dýchání" může být emočně i fyzicky náročné (tedy nemoce kardiovaskulární, vysoký krevní tlak -  hypertenze, některé druhy epilepsie, glaukom, cévní vydutí - aneurysma,  prodělaný úraz hlavy spojený s krvácením do mozku, a pod.

 • závažnější duševní choroby, infekční onemocnění, vážnější duševní poruchy).

 • lidem aktivně užívajícím drogy včetně marihuany a alkoholu či jiných návykových látek. / Nutná minimálně  30 denní abstinence, u pravidelných uživatelů alkoholu minimálně 14 denní abstinence./

 • překážkou je i těhotenství.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se přihlásit? 

Pokud jste u nás ještě holotropní dýchání neabsolvovali, je nutné nejprve kontaktovat MUDr. Milana Hrabánka pro úvodní telefonický pohovor. Společně se domluvíte na nejvhodnější formě a na termínu přípravného setkání.

+420 773 615 324  (Volejte pouze Út-Čt v době 8:30 - 9:00)

Pokud jste již u nás holotropní dýchání absolvovali a na Vašem zdravotním stavu se nic nezměnilo, můžete si vybrat z naší nabídky seminářů a přihlásit se. 

Formy holotropního dýchání v Holosu

 

Víkendové semináře holotropního dýchání

Skupinové semináře HD jsou koncipovány jako sebeobjevovací a zážitkové a jsou určeny pro lidi, kteří se zajímají o práci na sobě či prostě chtějí metodu HD blíže poznat. 

Seminář trvá obvykle dva dny. Začínáme v sobotu ve 13 hodin. Po úvodním seznámení s technikou, proběhne první kolo holotropního dýchání, které se opakuje druhý den v neděli od 9 hodin. Pracuje se ve dvojicích, kdy v každém kole jeden z dvojice dýchá, druhý je v roli tzv. sittera a zajišťuje pro svého dýchače servis zvenku - podávání vody, kapesníku, doprovod na toaletu atd.  Po každém kole účastníci sdílejí své prožitky. Závěr semináře je obvykle v neděli kolem 17 hodiny. 

 

Některé semináře v naší nabídce jsou i vícedenní a mají odlišný průběh, který najdete vždy v popisu akce. 

Účastníci jsou ubytovaní vždy v místě konání semináře, a to buď ve společných prostorech ve spacáku nebo pokojích Holos Centra. Rezervaci pokoje je možné v případě volné kapacity vybrat v přihlášce. 

Účastníkům našich seminářů nabízíme celou řadu technik pro integraci. Kromě zachycení prožitku do mandaly je možné využít i techniku Sandplay - Hry v písku nebo techniku Soul Collage. Na některých seminářích děláme také šamanské masky nebo mandalu z hlíny. 

Holotropní dýchání v malé skupině

Holotropní dýchání v malé skupině do max. 10 osob je určeno zejména klientům, pro které z nějakého důvodu není vhodná účast na klasickém semináři ve velké skupině. Je zde větší prostor pro individuální práci s terapeutem.

Malé skupiny probíhají obvykle v úterý. Účastníci přijíždějí ráno na 8:30 hodin, doporučujeme případně využít naší nabídku ubytování a přijet o den dříve. Závěr je odpoledne kolem 16 hodiny. Všichni účastníci dýchají zároveň za dohledu našich zkušených sitterů a floaterů, následuje společné sdílení.

Individuální sezení holotropního dýchání

Individuální sezení holotropního dýchání (1 klient - 1 terapeut) je určeno pouze klientům v léčebném programu centra, kde není vhodná účast na skupinovém semináři ani v malé skupině.

Holotropní dýchání ve vodě

Teoretické zázemí a praktické aplikace holotropního dýchání ve vodě u nás rozvinul MUDr. Milan Hrabánek, jehož zkušenosti ukázaly, že vodní prostředí mnohdy dopomohlo k hlubšímu prožití celého holotropního procesu, včetně materiálu perinatálních matric a možných vhledů do minulých životů. Tato zkušenost vytváří prostředníka mezi klasickým holotropním dýcháním a tzv. floating tankem (prožíváním založeným na senzorické deprivaci).

Jak se holotropní dýchání ve vodě liší od obvyklých sezení? Dýchání probíhá ve trojicích, každý dýchající má k dispozici dva asistující. Dýchající dýchá ve vodě na plovoucích pontonech. Pro zesílení prožitku je voda v bazéně neustále ohřívána na tělesnou teplotu. K navození změněných stavů vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.

Vodní seminář je určen pouze pro ty, kteří absolvovali klasické sezení HD alespoň jedenkrát.

Semináře holotropního dýchání ve vodě najdete v našem programu akcí, v současné době však hledáme nové prostory pro konání těchto seminářů. 

Holotropní dýchání na živou hudbu

Holotropic LIVE - děláme jednou v roce na semináři Loučení s létem na konci srpna. Prodloužený seminář holotropního dýchání zahrnuje dva procesy HD, z toho jeden na živou hudbu, kterou na přírodní nástroje hraje náš tým muzikoterapeutů, ke kterým se přidávají i sitteři. Součástí semináře je také indiánská sauna - sweatlodge. Program tohoto semináře je opravdu nabitý a není zde čas na teoretickou přípravu, proto umožňujeme účast pouze lidem, kteří už mají za sebou alespoň jeden proces holotropního dýchání.

Seminář holotropního dýchání

Co dodržovat po sezení holotropního dýchání

 • zůstávám sám se sebou, v klidu, pokoře

 • o svých pocitech ze sezení se svěřuji pouze lidem, ke kterým mám důvěru a vím, že mně pochopí

 • budu po dva dny užívat množství čisté vody, alespoň 4 l denně

 • v den po sezení nejíst tučná jídla, pouze lehkou stravu

 • dále pak sprcha alespoň 10 minut, nikoliv vana

 • nevyhledávám bujarou zábavu - disco a jinou hlasitou těžkou hudbu

 • zákaz sledování televize a práce u PC min 24 hodin

 • doporučuje se kontakt se zvířaty

 • procházky venku v přírodě

 • pobyt na slunci a čerstvém vzduchu

 • práce na sobě a mandale - doplnění informací kresbou a psaním

 • zavolám za 24 hod. jak se mi daří.