top of page

Sebepoznávací pobyty

Sebepoznávací pobyty v Holos Centru umožňují hlubokou práci na sobě v bezpečném prostředí. Nabízíme tyto typy pobytů:

 • Skupinový týdenní sebepoznávací pobyt typ I.-IV. - Tyto pobyty mají pevně danou strukturu a jsou tematicky zaměřeny. Jejich termíny najdete v programu akcí. 

 • Individuální sebepoznávací pobyt - Individuální pobyt je možné domluvit v případě volné kapacity našeho centra kdykoliv. Klient si v rámci svého pobytu u nás vybírá z nabídky terapeutických či sebepoznávacích technik, má možnost konzultací s terapeuty a případně sdílení s dalšími lidmi na pobytu.

Klienti k sebepoznávacímu pobytu jsou přijímáni pouze na základě hodinové konzultace v centru Holos. 

V závažných případech je možno klienta v případě volného místa přijmout přednostně na základě telefonické konzultace.

Pro domluvení konzultace či termínu individuálního sebepoznávacího pobytu nás kontaktujte na infolince.

+420 773 615 324  (Volejte vždy v úterý, středu nebo čtvrtek v čase 8:30 - 9:00)

Individuální sebepoznávací pobyty se domlouvají přímo na infolince.

Obecné informace pro všechny typy pobytů

Naše sebepoznávací pobyty jsou určeny především lidem:

 • lidem zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

 • lidem hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

 • lidem vyrůstajícím v neharmonických rodinách

 • lidem toužícím posílit svou uměleckou tvořivost

 • lidem prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.)

 • s psychospirituální krizí

 • lidem účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé

 • lidem hledajícím účinnou prevenci návykových stavů

 • pro lidi pracující s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

Základní podmínky a předpoklady pro přijetí jsou:

 • Věk nad 18 let

 • dobrovolnost vstupu

 • přijetí řádu, režimu a pravidel pobytu v centru Holos

 • u klientů se závislostmi před nástupem do centra Holos nutnost absolvování rezidenční detoxifikace v zařízení k tomuto určenému /doložení propouštěcí zprávou/

Principy práce:

 • bezpečné prostředí – centrum Holos vytváří bezpečné prostředí umožňující růst a změnu

 • respektování základních lidských práv členů rezidenčního pobytu, zachování jejich důstojnosti a cti, ochrana jejich osobních a citlivých údajů

 • respektování svobodné vůle klienta - práva se svobodně rozhodovat o postupu nabízeného programu a dobrovolně do něj vstoupit

 • individuální přístup - program vychází z individuálních potřeb a možností jednotlivých členů rezidenčního pobytu

 • veřejný přístup ke službě - veškeré služby centra Holos jsou klientům přístupné bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení,

 • důvěrnost - pracovníci Holos centra dodržují etický kodex pracovníka respektují práva klienta

 • komplexnost - péče zahrnuje široké spektrum psychoterapeutických, zdravotnických a sociálních služeb.

Pro pobyt u nás budete potřebovat:

 • OP, karta pojištěnce, zprávy z předchozích hospitalizací, či léčebných programů

 • základní oblečení,

 • domácí volný oděv, sportovní oděv, pracovní oděv.

 • základní hyg. potřeby, ručník,

 • bavlněný šátek na zakrytí očí

 • doporučujeme pro proces holotropního dýchání i vlastní deku a polštářek

 • blok, psací potřeby, osobní předmět…/plyšová hračka, talisman, vlastní buben…/

 • domácí přezůvky, sportovní obuv - obuv do přírody.

 • Nevozte s sebou notebook a jiná elektronická zařízení. Doporučujeme pouze fotoaparát, může být i na mobilu.

 • Potraviny - u nás je možné objednat snídaně a obědy, večeře si zajišťuje každý sám. K dispozici je plně vybavená kuchyň, lednice. 

Počítejte prosím s tím, že v průběhu pobytu budeme požadovat, abyste nepoužívali mobilní telefony. Doporučujeme si tedy předem zařídit, abyste mohli mobil na celou dobu pobytu vypnout.

Po skončení individuálního i skupinového sebepoznávacího pobytu je třeba počítat s obdobím následné integrace formou písemného zpracování všech technik a také po jednom měsíci probíhá osobní integrační setkání všech účastníků.

Na skupinovém týdenním sebepoznávacím pobytu s námi zažijete:

 • práce na sobě samém denně od 7:30 do 15 hodin, program veden našimi zkušenými lektory

 • meditační a relaxační techniky se zaměřením na sebepoznání, sebereflexi

 • sdílení v malé skupině do 10 osob

 • techniky expresivní terapie

 • Hru v písku - techniky sandplay

 • využití arteterapie - práce s hlínou a jiné

 • 2x individuální proces holotropního dýchání

 • bioenergetická a kinestetická cvičení

 • techniky pro pozitivní nastavení vaší psychiky do budoucna

 • dle domluvy možnost individuálních konzultací nad rámec programu

 • a v neposlední řadě veškeré aktivity probíhající v daný okamžik v centru Holos (taneční terapie, přednášky, besedy, meditace)

 

Týdenní sebepoznávací pobyty jsou zaměřeny na různá témata

 • Typ I. "Já a já" - poznání sebe sama

 • Typ II. "Já a Ty" - já mé vztahy s okolím

Konkrétní náplň pobytu, cenu pobytu i přihlášku najdete vždy v Programu akcí

Na individuálním sebepoznávacím pobytu s námi dle svého výběru zažijete:

 • práce na sobě samém v pracovní dny od 7:30 do 15 hodin s našimi zkušenými lektory

 • meditační a relaxační techniky se zaměřením na sebepoznání, sebereflexi

 • techniky expresivní terapie

 • Hru v písku - techniky sandplay

 • využití arteterapie - práce s hlínou a jiné

 • individuální procesy holotropního dýchání

 • bioenergetická a kinestetická cvičení

 • aktivní a pasivní muzikoterapie

 • techniky pro pozitivní nastavení vaší psychiky do budoucna

 • individuální konzultace

 • Bachova květová terapie, fytoterapie - příprava směsi bylin pro vaše neduhy

 • Neurotechnologii - AVS přístroj

 • Čakrovou léčbu

 • Léčbu drahými kameny

 • a v neposlední řadě veškeré aktivity probíhající v daný okamžik v centru Holos (taneční terapie, přednášky, besedy, meditace)

 • Máte také možnost jen být v tichu, klidu.

 

Kolik stojí individuální sebepoznávací pobyt?

 • Platíte jen za služby, které skutečně využijete.

 • Základní cena ubytování je 400 Kč / noc.

 • Možnost dokoupení snídaní - 60 Kč a obědů 180 Kč.

 • Vybrané terapie se zapisují do vaší terapeutické karty, o financích tak máte stále přehled.

 • Základní ceník:

  • Konzultace, základní sazba za terapie 900 - 1200 Kč / hod (dle terapeuta)

  • Sandplay sezení 1200 Kč

  • Holotropní dýchání - ve skupině 2800 Kč

  • Holotropní dýchání - individuální 3600 Kč

 • Při přihlášení je třeba uhradit zálohu ve výši 1000 Kč x předpokládaný počet dní pobytu. Při ukončení pobytu provedeme vyúčtování dle záznamů na terapeutické kartě.

bottom of page