top of page

Skupina sdílení Lotos

Pro naše klienty, jež procházejí individuálním terapeutickým programem v našem centru od nového roku funguje, a nejen pro ně, skupina sdílení Lotos. Skupina se pravidelně schází obvykle každou poslední středu v měsíci od 15 do 17 hod v Holos centru v Opavě -  Vlaštovičkách. Je doplňujícím prvkem v celkové terapii klienta, je nezbytnou součástí jeho terapeutického programu.

Pokud Vám byla účast na skupině terapeutem doporučena, můžete se rovnou přihlásit. Nejste-li v individuálním terapeutickém programu, ale myslíte si, že by pro Vás účast na skupina byla vhodná, kontaktujte před přihlášením MUDr. Milana Hrabánka.

Na každé setkání skupiny se klienti přihlašují jednotlivě.

Skupina sdílení LOTOS je určena klientům:

  • Holos centra, jež procházejí individuálním terapeutickým programem v našem centru a jejich blízkým rodinným příslušníkům

  • prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.)

  • účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé

  • lidem, kteří prožili  tzv. "Bad trip", tedy nepříjemný zážitek po požití psychotropní látky

  • zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

  • hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

  • hledajícím účinnou prevenci návykových stavů

  • vyrůstajícím v neharmonických rodinách

  • pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

Termíny skupiny sdílení Lotos najdete v programu akcí, kde se můžete přihlásit:

bottom of page