top of page

Individuální terapie a seberozvoj

Každý z nás prochází obtížnými obdobími života a někdy na té cestě potřebujeme pomoc. Náš tým terapeutů z celé ČR je připraven vám poskytnout odbornou péči v nejrůznějších životních situacích pomocí metod transpersonální psychologie a holistické - celostní medicíny.

 

Naše služby jsou určeny především:

 • lidem zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

 • lidem hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

 • lidem vyrůstajícím v neharmonických rodinách

 • lidem toužícím posílit svou uměleckou tvořivost

 • lidem prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.)

 • lidem s psychospirituální krizí

 • lidem účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé

 • lidem hledajícím účinnou prevenci návykových stavů

 • pro lidi pracující s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

Jakými technikami pracujeme? 

K léčbě a úlevě vašeho stavu využíváme tyto terapeutické a podpůrné techniky, které vám v rámci vaši konzultace u nás doporučí a po domluvě s vámi aplikuje náš terapeut. 

 • individuální konzultace

 • meditační a relaxační techniky se zaměřením na sebepoznání, sebereflexi

 • techniky expresivní terapie

 • hra v písku - technika sandplay

 • arteterapie - práce s hlínou a jiné

 • holotropní dýchání

 • bioenergetická a kinestetická cvičení

 • jóga

 • aktivní a pasivní muzikoterapie

 • techniky pro pozitivní nastavení vaší psychiky do budoucna

 • Bachova květová terapie, fytoterapie - příprava směsi bylin pro vaše neduhy

 

 

Jak začít? 

Objednejte se telefonicky na úvodní konzultaci k MUDr. Milanu Hrabánkovi. V rámci úvodní konzultace, která trvá obvykle jednu hodinu, probereme Vaší situaci a zhodnotíme, co pro Vás můžeme udělat, co Vám můžeme nabídnout. Společně pak sestavíme Váš terapeutický plán. 

Konzultace provádíme pouze osobně v Holos Centru v Opavě-Vlaštovičkách, nikoliv telefonicky ani jiným způsobem. Nabízíme možnost ubytování před či po konzultaci. 

 

Další práce pak může zahrnovat naší nabídku terapeutických programů v Holos Centru, ať už ambulantně, v rámci víkendových seminářů nebo sebepoznávacího pobytu. Je také možné využít služeb celého našeho terapeutického týmu, který najdete po celé ČR. 

Pro objednání na úvodní konzultaci kontaktujte telefonicky MUDr. Milana Hrabánka.

+420 773 615 324  (Volejte pouze Út-Čt v době 8:30 - 9:00)

bottom of page