top of page

Sandplay - Hra v písku

Sandplay, doslovně „hra na písku“, je metoda, kterou rozpracovala Dora Kalff, žačka C.G.Junga. Metoda nabízí možnost vytvořit si na ohraničeném pískovišti s pomocí miniaturních předmětů symbolický obraz odpovídající našemu vnitřnímu světu. Hra s pískem je přirozenou součástí pro každého z nás a tak při této kreativní hře vstupujeme do kontaktu s nevědomými procesy. Tyto procesy zachycené obrazy stvořenými na písku pak podporují náš vlastní proces směřující k celistvosti.

Certifikaci k provádění Sandplay má několik členů našeho terapeutického týmu

Sandplay je možné využít: 

bottom of page