top of page

Dobrovolnické centrum

Hledáme ochotné lidi a nabízíme dobrovolnictví všem, kteří chtějí nabídnout svůj um a na oplátku se něco nového naučit a zapojit se do party fajn lidí!

Mnozí z nás jezdí do HOLOSU pro pomoc v těžkostech. Na to, aby centrum fungovalo, potřebuje nyní naléhavě naše ruce a ochotu spolupodílet se na zajištění jeho činnosti.

V Centru je hodně práce, kterou můžeme udělat právě my a tím vytvořit lepší podmínky pro to, aby mohla fungovat a rozvíjet se hlavní náplň HOLOSU:

• pomoc lidem v těžkých životních situacích

• prostor pro setkávání s podobně laděnými lidmi

Přichází chvíle, kdy to bez nás všech nepůjde. Potřebných lidí přibývá, a proto je třeba přizvat ochotné dobrovolníky ke spolupráci. Pokud Vás HOLOS a jeho činnost oslovily, přijměte nyní nabídku ke spoluúčasti ve tvorbě jeho poslání.

 

Garantujeme Vám, že tím nejen získáte hezký pocit z pomoci dobré věci, ale vaše práce pro ostatní se zpětně pozitivně odrazí i ve kvalitě vašeho života.

O čem činnost dobrovolníka je?

• Jako dobrovolník budete každý měsíc osloven k účasti na některé aktivitě, která bude pro HOLOS právě aktuální: pomoc při organizaci nějaké akce, brigáda v Centru, příp. konkrétní aktivita dle Vašich schopností – umíte tlumočit, pracovat s PC, jste šikovný řemeslník, šijete...

• Součástí náplně DC je také přátelská a osobní podpora od nás. Budeme pracovat na tom, aby jste na našich akcích cítili v praxi zásady DC: důvěru, otevřenost, přátelství, přijetí, obětavost, oddanost a týmovost.

• Odměnou Vám bude krom dobrého pocitu a nových zkušeností minimálně jednou ročně bonusová akce pro dobrovolníky, kterou pro Vás speciálně připravíme. Věříme ale, že se naše parta bude ráda scházet na přátelských setkáních častěji :o).

Naším závazkem je udělat ze společné, obecně prospěšné práce zábavu a vytvořit bezva partu pro kohokoliv, kdo bude mít chuť pomoct dobré věci.

Přidejte se k nám!

bottom of page