top of page
parova-terapie_edited.jpg

Párová a rodinná terapie

Rodinná terapie

Jedná se o formu terapie, která je cíleně zaměřena na rodinu jako celek. Při narušení vnitřní rovnováhy dochází ke vzniku napětí, které dále ovlivňuje klima rodiny a vede ke vzniku různých symptomů, problémů a postupně může vygradovat v rozvoj nemoci.

Smyslem rodinné terapie je postupná pomoc v nalezení harmonie a léčení vztahů, snaha o pojmenování a nápravu narušených vzorců komunikace a chování členů rodiny.

V rodinné terapii nebudeme hledat viníka, ale společně se zaměříme:

  • společně přemýšlet nad tím, jak každý člen rodiny přistupuje ke svým vlastním hodnotám,

  • bezpečně hovořit o palčivých tématech (potíže v chování, psychické problémy, vážné onemocnění člena rodiny, úmrtí nebo životní ztráty),

  • zkoumat nepsaná pravidla rodiny. Jak mezi sebou členové rodiny komunikují a s jakými výsledky.

Rodinné terapie se tak účastní rodiče i děti. Pro zdárný průběh terapie nemusí docházet všichni členové rodiny, stačí ti, kteří se v daný okamžik chtějí podílet na řešení situace. 

Jak často terapie probíhá?

Délka terapie je 60 minut. Věnovat se vám budou vždy dva terapeuti současně, což nabízí širší úhel pohledů na možnosti řešení.

Frekvence setkání je zpravidla jedenkrát za 3 až 4 týdny. Důvodem je možnost detailnějšího zachycení změn, probíhajících v delším časovém úseku, než je tomu při individuální terapii. 

 

Párová terapie

Je terapeutická metoda určená dvojicím, které mají partnerské nebo vztahové obtíže, přetrvává u nich neporozumění ve společné komunikaci a vzájemné odcizení. V případě párové terapie nemusí jít vždy jen o páry partnerské, ale i o jakoukoli jinou dvojici, která chce ošetřit svůj vztah, například matka a dcera.

Při párové terapii je nezbytné, aby byli k práci motivovaní oba účastníci, v opačném případě se doporučuje volit individuální terapii. 

 

Témata, kterým se v párové terapii nejčastěji věnujeme:

  • problémy v komunikaci, hádky, nevěra, odcizení,

  • problémy v intimitě, sexualitě,

  • nesoulad ve výchově dětí,

  • při řešení náročných životních situací (péče o člena rodiny ve staří nebo nemoci)

  • příprava na klidný průběh rozchodu nebo rozvodu.

Jak často terapie probíhá?

Délka terapie je 60 minut. Věnovat se vám budou vždy dva terapeuti současně, což nabízí širší úhel pohledů na možnosti řešení.

Frekvence setkávání je zpravidla jedenkrát za 3 až 4 týdny.

Jana-500x380.jpg

Mgr. Jana Vysoudilová

Terapeutka

helena-dolanska.jpg

Mgr. Bc. Helena Dolanská

Terapeutka

bottom of page