top of page

Psychospirituální krize

Psychospirituální krize /PSK/ je krize duchovního vývoje člověka. Jedná se o epizody neobvyklých zkušeností, zahrnující změny vědomí ve kterých je patrný přesah obvyklých hranic definice vlastního Já, tj. posun k transpersonálním zážitkům. Člověk má schopnost nahlížet na tento stav jako na vnitřní psychologický proces a přistupovat k němu jako k takovému. 

S touto ve světě již běžně uznávanou diagnózou se zatím v České republice téměř nepracuje. 20 až 25% lidí, kteří jsou diagnostikováni jako psychotici, prožívají ve skutečnosti psychospirituální krizi.

Naším cílem je poskytnout lidem procházejícím psychospirituální krizí potřebnou oporu v jejich transformačním procesu.

Jako jediné zařízení v ČR nabízíme ambulantní pomoc i možnost ubytování lidí v krizi v chráněném prostředí.

Lidem v psychospirituální krizi můžeme zejména nabídnout: 

  • Konzultace a provázení našimi terapeuty (ambulantní péče)​

  • Individuální sebepoznávací pobyty

  • Pobyty se zajištěním péče 24 hodin pro překonání náročné fáze PSK

  • Využití technik transpersonální psychologie ambulantně i v rámci pobytu

    • Holotropní dýchání, Sandplay, Arteterapie, Muzikoterapie, Fytoterapie a další.​

Pokud se domníváte, že se nacházíte v psychospirituální krizi, kontaktujte vedoucího terapeutického týmu:

+420 773 615 324 (Volejte pouze Út-Čt v době 8:30 - 9:00)

Dokumentární film o psychospirituální krizi 

Pro osvětu a bližší představení tématiky psychospirituální krize jsme natočili ve spolupráci s Viliamem Poltikovičem dokumentární film s názvem Z temnoty duše... světlo. Film je nyní volně ke zhlédnutí na www.ztemnotydusesvetlo.com  

bottom of page