top of page
tom-2022.jpg

Ing. Tomáš Váňa

Ředitel centra

Kontakt:

+420 607 794 757

vana@holos.cz

Životopis:

Narodil se v roce 1988 v Praze. Zde se roku 2004 začíná věnovat japonskému bojovému uměním iaidó a džódó. Od té doby se pravidelně úspěšně účastní českých i mezinárodních soutěží v těchto disciplínách a od roku 2011 je vyučuje v Opavě. Vystudoval japonskou filologii a aplikovaná ekonomická studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve studiu pokračoval v navazujícím magisterském studiu na Slezské univerzitě, Obchodně-podnikatelské fakultě v Karviné, které úspěšně zakončil získáním inženýrského titulu v roce 2013.

V roce 2010 se stal členem občanského sdružení Holos a jako dobrovolník od té doby spravoval web, dělal administrativu sdružení, účetnictví, projekty a pomáhal s přípravami akcí.

Od roku 2014 se podílel na organizaci programu Stanislava Grofa v České republice. Jako člen Holosu organizoval jeho přednášky v ČR, několik konferencí a mezinárodních seminářů holotropního dýchání.

 

V roce 2016 se podílel na organizaci 1. České transpersonální konference.

V reakci na nový občanský zákoník připravil a zrealizoval změnu právní formy Holosu a v roce 2017 byl jmenován jeho ředitelem.

 

Byl hlavním organizátorem a členem přípravného výboru Mezinárodní transpersonální konference ITC Prague 2017. Spoluorganizoval také seminář holotropního dýchání na mezinárodním semináři s účastí více než 200 lidí při této konferenci. 

 

V roce 2017 již jako ředitel Holosu realizuje u příležitosti Mezinárodní transpersonální konference Mezinárodní výstavu holotropního umění, kde se vedle českých umělců představila světová jména jako H. R. Giger, Roberto Venosa, Martina Hoffmann, Stanislav Grof či Brigitte Grofová.

 

​V roce 2018 organizuje v Ostravě konferenci u příležitosti 75. výročí objevení LSD za účasti Stanislava Grofa. U této příležitosti předává spolu v Milanem Hrabánkem za Holos Stanislavu Grofovi cenu Nautila za celoživotní přínos v oblasti výzkumu vědomí. ​

Od roku 2020 je studentem psychologie na univerzitě Universitas Humanitas Philia Pragensis

Od roku 2021 je studentem výcviku Grof® Legacy Training - Holos a zároveň je z pozice ředitele Holosu i jeho organizátorem. 

bottom of page