top of page
sarka-dostalova-bw.jpg

Šárka Zimová Dostálová

Členka terapeutického týmu

Kraniosakrální terapie

Kontakt:

+420 604 626 222

zimova.dostalova@seznam.cz

Děčín

Životopis:

Původní profesí zdravotní sestra, přes 20 let pracuje s lidmi s mentálním a tělesným postižením a působí jako terapeutka v oblasti Osteopatické kraniosakrální terapie a Kraniosakrální biodynamiky. V průběhu života prochází plynulou cestou sebezkušenostních a rozvojových seminářů (zejm. holotropního dýchání pod vedením MUDr. Milana Hrabánka, či hlubinnou Eko Atr Terapií pod vedením Bc. Mgr. Jany Maya Merhautové). Do své terapeutické praxe zahrnuje principy psychosomatické podpory, práce se zdroji klienta a další podpůrné techniky. Zajímá se o duchovní rozvoj a spirituální přesah terapeutické práce, a ve své terapeutické praxi se při podpoře klientů (zejm. dětí) zaměřuje na léčbu rodiny jako celku, což pro klienta přináší mnohem hlubší a trvalejší výsledky. Aktuálně dokončuje tříletý výcvik v Kraniosakrální biodynamice v Internacional Institute for Craniosacral balancing (Bremgarten, Švýcarsko) a současně studuje pětiletý psychoanalytický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy v Opočně.

Kraniosakrální biodynamiku si vybrala proto, že ji láká oficiální práce s nemocí a zdravím v jejich celistvém uchopení od podstaty až k uzdravení a s respektem k odborným základům klasické medicíny, což umožňuje pracovat v této oblasti s jasným systémem, odborně i se zachováním principu celostní (holistické) medicíny. Může tak pomáhat i těm, kteří nemají důvěru v hlubinnější alternativní techniky léčby, ačkoliv jim klasická medicína dosud nedokázala účinně pomoci.

bottom of page