top of page
Šárka.jpg

Mgr. Bc. Šárka Veselková

Terapeutka

Individuální psychoterapie/ Sebepoznávací pobyty / Sandplay / Arteterapie/ Bioenergetika

Je terapeutkou. Jako léčebný prostředek hlubšího sebepoznání využívá ve své práci techniku Sandplay a propojuje arteterapeutické metody s psychoterapeutickou péčí.

 

V životě našla svůj směr, snaží se o neustálý růst a rozvoj a propojuje je se sebezkušeností. Práce na sobě stejně jako s lidmi je pro ni založena na důvěře a respektu. Působí jako terapeut a kouč pro děti i dospělé a pomáhá pracovat s jejich zdroji a navodit osobnostní změny. K tomu mimo jiné využívá terapeutické metody Sandplay a Arteterapii a další podpůrné techniky pro jejich léčivý potenciál, hluboké uvolnění, porozumění ale i prolomení vnitřních bariér a lepšímu prožívání životních či osobních situací. Porozumět lidské osobnosti se snaží i skrze tělo a jeho energetické procesy kombinací jógy, bioenergetických cvičení a holotropního dýchání.

 

Podstatnou část jejího života provází vzdělávání. Po vysokoškolských studiích na Slezské univerzitě v Opavě a Univerzitě Palackého v Olomouci v oborech se zaměřením na sociální práci si zvyšuje vzdělání magisterským studiem psychologie v Praze. Absolvovala úvodní výcvik v poradenství a psychoterapii v přístupu zaměřeném na řešení a navázala komplexním psychoterapeutickým výcvikem v systemické terapii jako terapeut ve výcviku, techniku Sandplay, Arteterapii, koučovací výcvik. Prošla mimo jiné kurzy zaměřenými na práci s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou, na práci s terapií traumatu (B. Rothschild), metodu House-Tree-Person atd.

 

Zajímá se o psychosomatiku, terapii zaměřenou na tělo, spolupracuje na psychomotorickém a vývojovém cvičení pro děti a mnoho dalšího.

bottom of page