top of page

Seminář o kontraindikacích práce s holotropními stavy vědomí přilákal terapeuty z celé ČR

Celodenní seminář se uskutečnil 31. ledna 2019 na Mendelově univerzitě v Brně. Seminář nesl název "Mimořádné stavy vědomí - indikace, kontraindikace a psychopatologie". Na základě své dlouholeté praxe spojující znalosti konvenční medicíny, psychiatrie i práce s holotropními stavy vědomí jej přednášel MUDr. Milan Hrabánek z Mezinárodního transpersonálního centra Holos.


Semináře se zúčastnilo 30 lidí z různých koutů ČR i ze zahraničí. Byli mezi nimi terapeuti, lékaři, facilitátoři holotropního dýchání, lidé ve výcviku Grof Transpersonal Training, pracovníci sociálních služeb a další lidé se zájmem o tuto problematiku.


MUDr. Hrabánek seznámil publikum v úvodu s problematikou vědomí, mimořádných a holotropních stavů vědomí od historie až po současné poznatky. Představil mapu lidské psýché, jak ji v rámci transpersonální psychologie rozšířil Stanislav Grof.


Po tomto teoretickém úvodu se věnoval psychickým i somatickým onemocněním z pohledu transpersonální psychologie. Transpersonální přístup má velký léčebný potenciál a v řadě případů dokáže nahradit konvenční psychiatrickou léčbu, avšak v jiných případech je konvenční psychiatrie zatím nenahraditelná. Je proto nutné dobře rozlišovat, pro koho je práce s holotropními stavy vědomí vhodná a pro koho nikoliv. MUDr. Hrabánek proto představil základní kritéria pro diferenciální diagnostiku, a to lékařská i psychologická. Uvedl také indikované psychopatologické diagnózy z pohledu mezinárodní klasifikace nemocí MKN10 a věnoval se i somatickým onemocněním. V průběhu výkladu zazněla celá řada kazuistik z vlastní praxe.


Významnou kapitolou byly podrobné informace o kontraindikacích pro práci s holotropními stavy vědomí a také o psychiatrických lécích včetně informací o možnostech jejich vysazování.


Poslední část semináře byla věnována představení diagnosticko-terapeutických metod užívaných v Mezinárodním transpersonálním centru Holos.


Tématika semináře byla velice široká a organizátoři Miroslav Horák a Karel Fuller již nyní přislíbili pokračování, ve kterém se MUDr. Hrabánek bude vybranému dílčímu tématu věnovat ještě podrobněji.137 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page