top of page

Přijímací řízení a plánovaný termín výcviku Grof® Legacy Training 

Pro všechny nadšence a zájemce o budoucí transpersonální terapeutickou práci otevíráme přijímací řízení na Grof® Legacy Training – Holos. Přihlášky budou přijímány od 29. dubna do 31. května 2024. Zájemci o studium budou mít příležitost prezentovat svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a krátké video představení, ve kterém se mohou vyjádřit k důvodům svého zájmu o výcvik. Vybraní uchazeči budou pozváni do dalšího kola, které bude mít formu osobního setkání v Holos Centru.

 

Zahájení výcviku prvním modulem je naplánováno na 10.–15. listopadu 2024.

 

Podmínky přijetí a plánovaný obsah výcviku

 

Pro přijetí na výcvik je vyžadováno vysokoškolské vzdělání v některém z relevantních oborů a minimálně pět zkušeností s Grofovým® dýcháním nebo holotropním dýcháním. Důležitá je také zdravotní způsobilost pro práci s holotropními stavy vědomí a věk minimálně 23 let.

Sebezkušenostní výcvik v českém a anglickém jazyce povedou společně s Milanem Hrabánkem přední odborníci z ČR i ze světa. Místem konání je Mezinárodní transpersonální centrum Holos v České republice, které nabídne kompletní zázemí nejen pro výuku a ubytování frekventantů, ale také pro praxi s klienty. 

 

Po dokončení prvního stupně výcviku získají studenti certifikaci Grof® Legacy Training – Holos a budou schopni provádět Grofovo® dýchání v rámci zážitkových seminářů a poskytovat podporu lidem v různých životních situacích. Druhý stupeň výcviku dále rozšiřuje dovednosti studentů pro individuální práci s klienty a o další techniky prohlubující možnosti práce v holotropních stavech vědomí, včetně Grofova dýchání na živou hudbu, holotropní dýchání ve vodě, a také psychedeliky asistovanou psychoterapii.

 

Celkově se jedná o komplexní psychoterapeutický výcvik, který otevírá dveře k novým možnostem v oblasti psychoterapie a péče o duševní zdraví. Ve směru transpersonální psychologie se jedná o výcvik, který je svým rozsahem v souladu s požadavky Evropské asociace pro psychoterapii.

 

Více informací naleznete na našich webových stránkách:57 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page