top of page
domecek-ruze-1.JPG

Mezinárodní transpersonální centrum Holos

je neziskovou organizací, ve které se staráme o duševní zdraví lidí

Pomáháme lidem řešit příčiny jejich problémů přirozenou léčbou bez medikace.

Poskytujeme možnost ubytování v bezpečném a podpůrném prostředí.

Pořádáme semináře osobního rozvoje, kulturní, vzdělávací i společenské akce. 

„Posláním Holosu je pečovat o duševní zdraví lidí při uplatňování celostního přístupu k životu, vědecky rozvíjet a prosazovat metody transpersonální psychologie a holistické medicíny.“

Naše poslání realizuje náš tým poskytováním psychoterapeutických služeb v bezpečném prostředí Holos Centra. Máme také síť spolupracujících terapeutů po celé ČR. 

Můžeme vám pomoci

 • v krizových životních situacích (rozvod, úmrtí bližního, ztráta zaměstnání apod.)

 • v psychospirituální krizi (s možností ubytování)

 • integrovat obtížný psychedelický zážitek ("difficult trip")

 • s vybranými duševními onemocněními (deprese, úzkost, nespavost, fóbie, mánie, závislosti, obsedantně-kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy, PTSD a další)

 • s psychosomatickými onemocněními (migrény, astma a jiné)

 • ve vašem sebepoznání a seberozvoji

tym-holos.jpg
rezidencni-pobyt038.jpg

Co je to transpersonální psychologie?

​​Transpersonální psychologie je moderní psychologický směr zabývající se transpersonálními, transcendentními nebo spirituálními aspekty lidské zkušenosti. Sjednocuje moderní psychologickou teorii s poznatky různých forem mystiky. Jedním z hlavních zakladatelů je Stanislav Grof. Za předchůdce transpersonální psychologie je považován Carl Jung.

Jaké techniky v Holosu používáme?

 • Individuální i skupinová psychoterapie

 • Holotropní dýchání

 • Metoda sandplay - hry v písku

 • Bioenergetika

 • Arteterapie

 • Muzikoterapie

 • Bachova květová terapie, fytoterapie

 • a další...

sg-seminar-holos-18-02.jpg

Holos je také centrem kulturním a společenským. Pořádáme kulturní akce, koncerty, plesy a výstavy. Každoročně se v Holos Centru odbývá hudební festival "Vlaštovské schody".

Zaměřujeme se pořádání výstav holotropního umění - umění, které vzniklo na základě mimořádných stavů vědomí.

vtvarn-plenr-8. - 14.7028.jpg

V nabídce našich akcí najdete také celou řadu kreativních workshopů, na kterých můžete třeba rozvíjet své dovednosti kresby, malby, výroby keramiky, zpěvu nebo tance. Můžete se také nechat vtáhnout do hry na bubny a další léčivé nástroje.

Máme kurzy jednodenní, víkendové i týdenní. Vždy s výbornými lektory a v krásném prostředí.

Holos je také nakladatelem a filmovým producentem.

Vydáváme knihy Stanislava Grofa i jiných významných autorů. 

Natočili jsme dokumentární filmy Holotropní dýchání ve vodě a Z temnoty duše… světlo.

krize-d-v-obalka.jpg
obalka-katalogu.jpg
obalka-hd-2.jpg
obalka-predni-cestou-ticha.jpg
obalka-giger.jpg

Zabýváme se osvětovou a vzdělávací činností. Pořádáme přednášky, semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.

 

Od roku 2014 pravidelně organizujeme program Stanislava Grofa v České republice a v Polsku.

Jsme také organizátory

1. České transpersonální konference (2016), 

Mezinárodní transpersonální konference (2017) 

Konference 75 let LSD ve vědě a umění (2018)

Realizujeme vědecké výzkumy v oblasti transpersonální psychologie a psychiatrie, zejména se zabýváme výzkumy vlivu holotropního dýchání na psyché člověka.

"V současné době vyhodnocujeme data která jsme nasbírali formou dotazníků v rámci výzkumu Vliv holotropního dýchání na vybrané osobnostní rysy."

dotaznik.jpg

Mezinárodní transpersonální centrum Holos se nachází v Opavě-Vlaštovičkách.

 

Podařilo se jej zrealizovat do současné podoby díky podpoře lidí, kteří nám důvěřují a vidí smysl naší práce

Děkujeme! :)

 

Na dokončení čeká nyní poslední část centra - hydropavilon, který umožní provádět terapie ve vodě.

 

Kdybyste měli zájem, tak nás můžete podpořit hned několika způsoby:

 • Zašlete nám finanční příspěvek (podpořte nás)

 • Přidejte ruku k dílu na jedné z našich dobrovolnických akcí (dobrovolnické centrum)

 • Kupte si nějaký z našich produktů (E-shop)

 • Vyzkoušeli jste již naše služby?
  Moc bychom ocenili, kdybyste zveřejnili svůj příběh léčebného procesu a ohodnotili tak naši práci (návštěvní kniha)
   

bottom of page