top of page
kra-vend-scaled-e1653855123148.jpg

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální osteopatie a biodynamika

celostní harmonizace, uvolňování bloků fyzického i psychického systému a podpora přirozených uzdravujících sil

Objednávat se můžete telefonicky:

Kateřina Fojtíková

tel: 774 983 521

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou i psychickou rovinu, prostřednictvím jemné neinvazivní práce s tělem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin (krve, mozkomišního moku, tekutin ve fasciích) a kostí. Všechny zmíněné tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Tyto bloky také mnohdy souvisí s vzorci našeho emočního prožívání a traumat. Díky orientaci na projev přirozených životních sil, které naše tělo stvořily, udržují a ozdravují, se mohou tělesné struktury i psychické funkce vracet do rovnováhy.

Pomáhá regulovat a léčit:

 • potíže způsobené prenatálním, porodním či šokovým traumatem

 • širokou škálu psychosomatických, akutních i chronických problémů

 • bolesti a napětí, stres, nespavost, úzkosti a deprese

 • bolesti hlavy, zubů a čelistí, migrény, nervové a psychické poruchy (snižováním přepjetí a posilováním parasympatického nervového systému)

 • některé projevy vrozených či úrazy způsobených deformací mj. v oblasti páteře (skoliózy)

 • hormonální, vylučovací a trávicí systém, dýchací cesty

Podporuje:

 • imunitu

 • hybnost při zatížení páteře a kloubů

 • uvolnění dutin a oblasti uší, očí, nosu, jasnost smyslového vnímání

 • úlevu při alergiích, astmatu, závratích, tinitu

 • zklidnění a rovnováhu centrálního nervového systému (mozek, mícha, mozkové tenzní membrány, kraniální nervy)

 • detoxikaci organismu (např. při zatížení dlouhodobou medikací, a to drenáží žilních splavů)

 • integraci náročných emočních stavů a stavů změněného vědomí

 • pohodu a rovnováhu v těhotenství i těsně po porodu pro maminku i miminko

 • úlevu pro lidi v paliativní péči

Jak probíhá:

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lehátku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil přirozených klientovu systému. Terapie obvykle s úvodní rozhovorem i závěrečnou reflexí trvá 75 minut. U dětí může jít o 30 – 50 minut dle kapacity.

Kateřina Fojtíková

VZDĚLÁNÍ a praxe, z nichž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii s arteterapeutickým přesahem, 2016 – 2019, 700 hod

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA, L. Heller) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky (Česká kraniosakrální asociace, 2020, 200 hod + asistence 2021, 170 hod)

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 2019 – 20, 140 hod)

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

 

V dalším vzdělávání se věnuji problematice vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal):

Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Polyvagální teorie (D. Dana a S. Porges, 2022, 50 hod); Thinking at the Edge: focusing in creativity (B. Brenner a D. Ganihar, 2022, 46 hod); K léčení psychospirituální krize I. a II. (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018); postgraduální vzdělávání v oblasti kraniosakrální biodynamiky a osteopatie (M. Appleton, R. Gilchrist, E. Peirsman)

 

Za obrovskou milost ve svém životě považuji setkání se staršími původních národů a každým, kdo inspiruje zralou a autenticky žitou spiritualitou. Tito lidé a jejich léčitelské a evoluční nástroje mě přivedli k intimnímu vztahu k sobě samé, ke všemu živému a k přebírání osobní zodpovědnosti za kvalitu mé interakce s druhými a s životním prostředím.

Učím se také díky každodenním lekcím a interakcím v rodině, s přáteli, klienty, zvířaty, bylinkami, zahradou a přírodou.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala a praktikovala jsem loutkové a výtvarné divadlo mj. v Norsku, ve Finsku a na Islandu (Turku Arts Academy, Leikhóppurinn Bakarí Ísland, Hogskolen í Oslo), studovala jsem také filozofii a divadelní vědu (UPOL). Překládala jsem a tlumočila z angličtiny.

 

PRAXE

praxe kraniosakrální terapie a integrace emočního a tělesného prožívání od r. 2019

praxe individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem od r. 2018

individuální a skupinová dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách od r. 2018: děti s PAS (For Help – autismus, Ostrava), mladí závislí v terapeutické komunitě (Slezská diakonie, Český Těšín), pro seniory (Domov seniorů, Háj ve Slezsku), pro lidi s duševním onemocněním (Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava a Centrum podpory studentů Univerzity Palackého, Olomouc) a podpůrné dramaterapeutické skupiny pro veřejnost (studenti Univerzity Palackého, Olomouc)

individuální i skupinová provázení přechodovými rituály a projektivní tvorbou v přírodě a osobnostně rozvojovými programy pro veřejnost se zaměřením na sebepoznání a tvořivost, transparentní komunikaci a spolupráci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče, hlubinnou ekologii a spojení s přírodou, aktivní objevování a vyjadřování vlastních hodnot ve světě od r. 2015

https://vesvemzivlu.cz/

katerina-fojtikova2.jpg
bottom of page