top of page

Mgr. Bc. Helena Dolanská

Terapeutka

 Rodinná terapie / Párová terapie

je speciální pedagožka, terapeutka a mentorka působící jako učitelka a metodička prevence na prvním stupni základní školy. Ve své terapeutické profesi se věnuje zejména dětským a rodinným traumatům. Pracuje s dětmi s poruchami učení a chování, kde využívá techniky mindfulness, meditace a progresivní svalové relaxace.

V současnosti navštěvuje osobnostně rozvojové kurzy zaměřené na respektující přístup k životu a dále se vzdělává také jako krizová interventka v dovednostech potřebných pro komunikaci s osobami nacházejících se v akutní krizi.

 

Vystudovala magisterské studium sociální politiky a sociální práce na univerzitě v Opavě, Speciální pedagogiku na Ostravské univerzitě a v současnosti pokračuje v magisterském studiu Speciální pedagogiky se zaměřením na vzdělávání.

Od roku 2019 je součástí integrativního terapeutického výcviku LifeDynamic propojujícího přístupy gestalt terapie, KBT, racionálně – emoční psychoterapie, hlubinné a imaginativní psychologie, logoterapie, dramaterapie, pozitivní psychologie a zenbuddhismu.

bottom of page