top of page

prof. MUDr. Stanislav Grof, Ph.D.

Supervizor terapeutického týmu Holos

MUDr. Stanislav Grof je psychiatr s více než 60 letou praxí ve výzkumu neobyčejných stavů vědomí a jeden ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Narodil se v Praze, kde také získal své vědecké vzdělání: dosáhl titulu doktor medicíny na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Ph.D. (doktor filozofie v medicíně) na Československé akademii věd. Získal také čestné doktoráty Ph.D. stupně z Vermontské univerzity v Burlingtonu, z Institutu transpersonální psychologie v Palo Alto v Kalifornii a ze Světové buddhistické univerzity v Thajském Bangkoku.

 

Prvotní výzkum MUDr. Grofa o klinickém využití psychedelických látek byl proveden na Ústavu psychiatrického výzkumu v Praze, kde byl hlavním výzkumným pracovníkem programu, který systematicky zkoumal heuristický a terapeutický potenciál LSD a dalších psychedelických látek. V roce 1967 získal stipendium od Fondu nadace pro výzkum v psychiatrii v New Haven v Connecticutu a byl pozván jako klinický a vědecký pracovník na Univerzitu Johnse Hopkinse a výzkumné oddělení nemocnice Spring Grove v Baltimore, Marylandu.

 

V roce 1969 se MUDr. Grof stal zastupujícím profesorem psychiatrie na Univerzitě Johnse Hopkinse a pokračoval ve své práci jako vedoucí psychiatrického výzkumu v psychiatrickém výzkumném středisku v Marylandu v Catonsville. V roce 1973 byl pozván jako hostující přednášející do Esalenského institutu v Big Suru v Kalifornii, kde se svou dnes již zesnulou manželkou Christinou Grofovou vyvinul holotropní dýchání, inovativní formu experimentální psychoterapie, které se dnes používá po celém světě.

 

MUDr. Grof je rovněž zakladatelem Mezinárodní transpersonální asociace (ITA) a několik desetiletí působil jako její prezident. V roce 1993 obdržel čestné ocenění od Asociace pro transpersonální psychologii (ATP) za průkopnickou roli v historii vědního oboru transpersonální psychologie, která mu byla udělena při příležitosti 25. výročního shromáždění v Asilomaru v Kalifornii. V roce 2007 získal prestižní ocenění VIZE 97 za celoživotní úspěchy od nadace Dagmar a Václava Havla v Praze. V roce 2010 také obdržel ocenění Thomase R. Vernyho od Společnosti pro prenatální a perinatální psychologii (APPPAH) za stěžejní přínos k rozvoji této oblasti. Byl také pozván jako konzultant pro speciální efekty ve sci-fi filmu Metro Goldwyna Meyera Brainstorm a sci-fi filmu 20th Century Fox Millenium.

 

Mezi publikace MUDr. Grofa patří přes 160 článků v odborných časopisech a mnoho knih, například LSD: Gateway to the Numinous; Beyond the Brain (Za hranice mozku); LSD Psychotherapy; The Cosmic Game (Kosmická hra); Psychology of the Future (Psychologie budoucnosti); The Ultimate Journey; When the Impossible Happens (Když se nemožné stane); Books of the Dead; Healing Our Deepest Wounds; Modern Consciousness Research and the Understanding of Art (Moderní výzkum vědomí a chápání umění); Beyond Death; The Stormy Search for the Self (Nesnadné hledání vlastního Já); Spiritual Emergency (Krize duchovního vývoje); a Holotropic Breathwork (Holotropní dýchání), (poslední čtyři společně s Christinou Grofovou).

 

Tyto knihy byly přeloženy do dvaceti dvou jazyků: němčina, francouzština, italština, španělština, portugalština, holandština, švédština, dánština, ruština, ukrajinština, slovinština, rumunština, čeština, polština, bulharština, maďarština, lotyština, řečtina, turečtina, korejština, japonština a čínština.

 

Christina Grofová zemřela v červnu 2014. Od dubna 2016 je šťastně ženatý s Brigitte Grofovou. Žijí spolu v Německu a Kalifornii, cestují společně vnitřním i vnějším světem a pořádají semináře a workshopy o holotropním dýchání po celém světě.

bottom of page