top of page

V prosinci 2020 vychází v knižní podobě jako dvoudílná publikace

baner2_edited.png
baner2_edited.png
FINAL shiva sunset.jpg

RECENZE

„Stan Grof je mezi námi obrem a my máme to štěstí, že můžeme stát na jeho ramenou. Budoucí generace jej budou navždy uznávat jako člověka, který nám pomohl probudit se z kolektivní hypnózy, jíž říkáme každodenní skutečnost. Zůstal jsem vzhůru po celou noc, abych si přečetl jeho velkolepé opus magnum.“

—  Deepak Chopra, M.D.

Cesta psychonauta je jedna z nejdůležitějších knih, které kdy byly o lidské psýché a duchovním hledání napsány. Toto nové pochopení umožnil objev LSD – mikroskopu a dalekohledu do lidské psýché, který učinil Albert Hofmann, a další psychedelické látky. Tato souhrnná práce je mistrovským dílem zabývajícím se světem psychologie a psychoterapie, holotropním dýcháním, mapami psýché, zrozením, sexem a smrtí, psychospirituálním znovuzrozením, kořeny traumat, psychospirituální krizí a transpersonálními zážitky, karmou a reinkarnací, vyšší kreativitou, velkým uměním a archetypy.

Stanislav Grof napsal Cestu psychonauta ke konci osmého desetiletí svého života, na vrcholu velkolepé kariéry, a je to zřejmě jeho největší dílo. Působivá šíře a hloubka jeho znalostí je ohromující, styl psaní je čtivý a srozumitelný, text je odlehčen zábavnými příhodami, poutavým popisem osobních událostí a skvělými případovými studiemi. Grof přezkoumává historii hlubinné psychologie, důležité revize, které jsou potřeba k jejímu zefektivnění a zabývá se otázkou, proč jsou cesty do vlastního nitra tak zásadně důležité. Jako jeden ze zakladatelů psychoterapie s pomocí psychedelik je Grof nesmírně zkušeným praktikem a zaslouží si Nobelovu cenu za medicínu. V těchto dvou svazcích úspěšně odkrývá nové radikální paradigma v sebezkoumání a léčení. Rozsáhlé a praktické znalosti v této knize budou zaručeně neocenitelným a drahocenným zdrojem poznatků pro všechny seriózní hledače.

Dil_1_C_edited.png
STAN-600.png

MUDr. Stanislav Grof, Ph.D. je psychiatr s více než šedesátiletou zkušeností z výzkumu mimořádných stavů vědomí a jeden ze zakladatelů a hlavních teoretiků transpersonální psychologie. Narodil se v Praze, kde také získal své vědecké vzdělání. Je držitelem čestných doktorátů na řadě světových univerzit včetně Kalifornského institutu integrálních studií (CIIS). Je zakladatelem Mezinárodní transpersonální společnosti (ITA) a po několik desetiletí působil jako její prezident. V roce 2007 mu byla v Praze udělena prestižní Cena VIZE 97 za celoživotní přínos od Nadace Dagmar a Václava Havlových. V roce 2010 také obdržel cenu Thomase R. Vernyho od Společnosti pro prenatální a perinatální psychologii (APPPAH) za stěžejní přínos k rozvoji této disciplíny. Spolu se svou dnes již zesnulou manželkou Christinou Grofovou vyvinul holotropní dýchání, inovativní formu zážitkové psychoterapie, jež je v současnosti praktikována po celém světě.

bottom of page