top of page

Květnová promítání k uvedení dokumetu Cesta psychonauta Stanislava Grofa

Aktualizováno: 20. 5. 2020Dnešním dnem bude zahájeno pravidelné promítání a virtuální setkávání se zajímavými hosty, které je součástí uvedení dokumentu Cesta psychonauta Stanislava Grofa. Promítání budou probíhat až do srpna 2020, v následujícím přehledu vám nabízíme program na měsíc květen.


Na každé promítání je potřeba se zaregistrovat na webové stránce filmu. Rozhovory s vizionáři a online otázky a odpovědi budou pouze v angličtině. Harmonogram, obsah programu a přihlášky na jednotlivá promítání jsou k dispozici na tomto odkaze: https://thewayofthepsychonaut.com/watchKvěten 2020: Čelíme současné výzvě


Čtvrtek 7. května, 21h: Mariavittoria Mangini, PhD. - porodní asistentka, pedagožka

Mariavittoria Mangini vysvětluje, jak jí její katolická výchova poskytla psychologický rámec pro duchovní zjevení během psychedelického sezení. Zážitek, který jí stanovil směr po zbytek života. Její práce se Stanem a jeho teorie o dopadu průběhu porodu na lidský život ji inspirovaly k tomu, aby se stala porodní asistentkou a zkoumala používání psychedelik v celé historii. Nabízí informace o tom, co podporuje závislost a jak mohou psychedelika pomoci při překonávání nutkavého chování. Během této druhé části svého života se zaměřila na pomoc lidem vidět smrt jako přechod, nikoli jako konec.

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz s výjimečným hostem - Maria Mangini.


Čtvrtek 14. května, 21h: Sean Kelly, PhD. - autor, pedagog 

Sean Kelly vysvětluje transpersonální psychologii jako překračující materialistické paradigma současné psychologie a jako návrat zpět k počátkům oboru. Poznamenává, jak Jungovo zkoumání hluboké psychiky vedlo k použití archetypů - ideálních forem - k popisu základních dimenzí, se kterými se zde setkáváme. Potřeba přechodových rituálů, které nás „přivedou do sítě života“, odráží Stanislavova teorie perinatálních matric. Přežití těchto přechodových rituálů umožňuje účastníkům zažít pocit být součástí širší reality. Uzavírá vysvětlením, jak principy kvantové fyziky mohou pomoci pochopit, co je s psychedeliky  prožíváno a také objasnit koncepty starodávných duchovních tradic a filozofů. 

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz s výjimečným hostem - Sean Kelly.

Neděle 17. května, 19h: Ralph Metzner, PhD. - vědecký pracovník, autorská konverzace se Stanislavem Grofem

Ralph Metzner popisuje svůj výzkum s DMT (dimethyltryptamin) a výzvu studovat zážitek, který často trvá méně než třicet minut. Oba muži si všímají paradoxu nezákonného postavení psychedelik v době, kdy lidstvo potřebuje transformační zážitky, které psychedelika poskytují. Diskutují o látkách a protokolech, včetně ketaminu a MDMA. Ralph uznává duchovní jádro dimenze, která je základem reality a toto by mělo být zahrnuto do vývoje terapeutických využití psychedelik. On i Stanislav zpochybňují současné studie, které vědcům zakazují mít vlastní zkušenosti a zpochybňují tento intelektuální přístup. 

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz s výjimečnými hosty Stanislavem & Brigitte Grofovými.

Čtvrtek 21. května, 21h: Rick Tarnas, PhD. - autor, pedagog, kulturní historik 

Rick Tarnas vysvětluje lidský pocit odloučení od přírodního světa z filozofické a historické perspektivy. Toto odloučení vedlo ke zničení světového ekosystému, který Rick označuje jako krizi vědomí pro jednotlivce i kolektiv. Pozoruje, jak umožnila Stanislavu Grofovi jeho práce s psychedeliky a vystavení se východním filozofiím vidět archetypální povahu neobvyklých zážitků a všímá si podobností se starodávnými duchovními tradicemi. Díky tomu byl Stanislavův přístup „psychiatricky zakotvený a duchovně osvícený“. Když vidíme, jak se traumata, na nichž jsou postaveny Stanislavovy 4 základní perinatální matice, odráží ve strachu lidstva ze smrtelnosti, strachu z ženskosti a naší potřebě ovládat přírodu, Rick věří, že lidstvo se blíží zážitku kolektivní smrti/znovuzrození. 

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz s výjimečným hostem - Rick Tarnas.


Čtvrtek 28. května, 21h: George Sarlo, investor venture kapitálu

George Sarlo popisuje svou výchovu během holocaustu a jak ho hrůzy, které on a jeho rodina přetrpěli, hluboce poznačily. Konečně ve svých 80 letech měl šanci zažít Ayahuascu a dokázal se vyrovnat s některými z jeho nejbolestivějších vzpomínek. Od té doby věnoval svůj život podpoře úsilí o legalizaci psychedelických látek a jejich zpřístupnění v terapeutickém prostředí. 

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz s výjimečným hostem - George Sarlo.


Neděle 31. května, 19h: Předpremiérové promítání filmu Cesta Psychonauta 

Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeis & Mitch Schultz s váženými hosty Stanislavem & Brigitte Grofovými.

247 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page