top of page

Červnová promítání k uvedení dokumentu Cesta psychonauta Stanislava GrofaV červnu pokračují pravidelná čtvrteční promítání a virtuální setkávání se zajímavými hosty jako součást uvedení dokumentu Cesta psychonauta Stanislava Grofa. Poslední neděli v měsíci se pak můžete těšit na opětovné předpremiérové promítání tohoto dokumentu. Akce bude probíhat až do srpna 2020, v následujícím přehledu vám nabízíme program na měsíc červen.


Na každé promítání je potřeba se zaregistrovat na webové stránce filmu. Rozhovory s vizionáři a online otázky a odpovědi budou pouze v angličtině. čtvrteční promítání bývají zpravidla od 21 hodin. Harmonogram, obsah programu a přihlášky na jednotlivá promítání jsou k dispozici na tomto odkaze: https://thewayofthepsychonaut.com/watch


Všechna promítání jsou zdarma, zpoplatněno je pouze předpremiérové promítání samotného dokumentu, které bude uvedeno poslední neděli v měsíci, tj. 28. června v 19 hodin, k dispozici by měly být v tomto případě i české titulky.


Červen 2020: Nové vědecké objevy


Čtvrtek 4. června, 21h: Robin Carhart-Harris, PhD., výzkumný pracovník v oblasti psychedelik

Robina Carhart-Harrise inspirovalo ke studiu terapeutických možností využitípsychedelik přečtení knihy Realms of the Human Unconscious Stanislava Grofa. Popisuje dopad psychedelik na funkci mozku tím, že nejprve podrobně popisuje hierarchickou povahu organizace mozku, která určuje, čemu se dostává největší pozornosti - což má za následek „širokou stopu“ reprezentace reality, která je mělká a omezená. Psychedelika otevírají neurální cesty, které potlačují hierarchickou strukturu, zaplavují mysl podněty a otevírají nové perspektivy. Důležité je, že tyto náročné zkušenosti odkryjí temnou hmotu uvnitř jedince a pomáhají lidem zabránit v promítání těchto pocitů do světa. ECT nabízí podobné zpřeházení mozkových funkcí, ale pacient je v bezvědomí. Naproti tomu během psychedelického sezení je člověk plně při vědomí a účastní se tohoto procesu.

Živé otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz   s výjimečným hostem (bude doplněno)

Čtvrtek 11. června, 21h: Paul Grof, PhD., profesor psychologie
 
Paul Grof vysvětluje, jak si on a Stan vybrali různé cesty - Paul se zaměřil na biologické příčiny duševních chorob, zatímco Stanislav na psychologické příčiny. Nakonec však Paula jeho výzkum poruch nálady přivedl ke stejnému závěru jako jeho bratra - vědomí je základem všeho bytí a schopnost integrovat vědomí jemných dimenzí určuje, jak kdo dobře v životě funguje. Historie případů, které popisuje, upozorňuje na problémy s nesprávnou diagnózou a léky, které mohou způsobit více škody než užitku. Paul také líčí synchronicity, které se udály, aby se Stanislav vyhnul vězení a byly tak umožněny obě jejich lékařské kariéry.
 
Živé otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz   
s výjimečným hostem (bude doplněno)

Čtvrtek 18. června, 21h: Bill Melton, MA, zakladatel Verifone
 
Bill Melton poskytuje historické porozumění rozdělení mezi myslí    a srdcem. Hovoří o tom, že je třeba získat víru v naši vnitřní moudrost 
a spojení s vesmírem, stejně jako rozšířit náš smysl pro sebe samé mimo materialistický světonázor, a to lepším pochopením vědy o mozku. Stanislavova práce s psychedeliky inspirovala Billa k jeho vlastním vnitřním sezením, která mu umožnila zažít, jak je vše spojeno tokem energie. Takové porozumění má ohromný potenciál pro lidstvo a může změnit způsob, jakým si vážíme sebe i sebe navzájem, umožňující soucitnější svět.
 
Živé otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz   s výjimečným hostem (bude doplněno)

Čtvrtek 25. června, 21h: Fritjof Capra, PhD., fyzik, systémový teoretik
 
Fritjof Capra hovoří o tom, jak jeho propojování kvantové fyziky    a východních filosofií mělo paralelu ve spojení psychologie      a spirituality Stanislava Grofa. Výsledná spolupráce mezi těmito dvěma muži přinesla vědeckou základnu Transpersonální psychologie. Fritjof popisuje vzájemně propojenou povahu vesmíru a to, jak Stanova práce díky zkušenostem umožnila prozkoumání této reality. Rovněž poznamenává, jak nové chápání vývoje potvrzuje Stanislavův pohled na duševní nemoci - jako neschopnost integrovat zkušenosti, které lze vyřešit, pokud budou plně prozkoumány. Fritjof nakonec zdůrazňuje potřebu přesunout se od mechanistického pohledu na svět k tomu tvořenému propojeními, které spolupracují a hledají novosti.
 
Živé otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz   s výjimečným hostem (bude doplněno)

Neděle 28. června, 19h: „Předpremiérové promítání" dokumentu Cesta psychonauta 
 
Živé otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais & Mitch Schultz   
s výjimečnými hosty Stanislavem a Brigitte Grofovými

171 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page