top of page
irena-savkova.jpg

PaedDr. Mgr. Irena Johanka Savková

Vedoucí Vzdělávacího centra Holos

Kontakt:

Irena Johanka Savková je speciální pedagožka s 28. letou praxí, lektorka, mentorka, muzikoterapeutka a univerzitní učitelka, působící 15. let na pozici ředitelky speciálních škol Diakonie ČCE Ostrava.

Jako univerzitní lektorka působí na Dolnoslezské vysoké škole DSW Fakultě pedagogických věd ve Wroclavi a na Vysoké škole HUMANITAS Pedagogické fakultě v Sosnowci.

Spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě a Vysokou školou HUMANITAS filia Praha.

Její odborná praxe se zaměřuje na nejnovější speciální pedagogické a terapeutické přístupy a metody, které mohou pozitivně ovlivnit komplexní rozvoj osobnosti jedince. Dále se sebevzdělává v oboru Psychologie v Praze a absolvuje výcvik INPP Terapia neuromotorickej nezrelosti v Bratislavě.

Je zakládající členkou Evropské Asociace Celostní Muzikoterapie. Posledních 8 let se aktivně věnuje Celostní muzikoterapii Lubomíra Holzera, realizuje individuální a skupinové terapie pro klienty ze školské a sociální sféry, veřejnost a prožitkové výcviky pro veřejnost a kurzy pro pracovní kolektivy pomáhajících profesí.

S Mezinárodním transpersonálním centrem Holos jí pojí právě muzikoterapeutická praxe. Tvoří improvizovanou živou hudbu na nástroje lidové, etnické přirozeného ladění v rámci Holotropic live music, vede víkendové muzikoterapeutické workshopy, kde seznamuje účastníky se základy techniky hry na nástroje přirozeného ladění, principy a účinky aktivní a receptivní formy muzikoterapie.

bottom of page