Výcvik arteterapie a artefiletiky

Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s Mgr. Janou Merhautovou dvouleté vzdělávací výcviky akreditované MŠMT, v rozsahu 360 hodin. Oba výcviky budou probíhat v Holos Centru, plánované zahájení je červenec 2019. Řada témat je oběma výcvikům společná, pouze v některých budou účastníci rozděleni do dvou skupin. 

Termíny výcviku

Barevně jsou vyznačeny termíny, které již byly pevně stanoveny. Šedě vyznačené termíny budou upřesněny. 

První rok

Druhý rok

1.

29. července  - 3. srpna 2019

Úvodní (šestidenní) setkání

2.

2. - 4. září 2019

Druhé (třídenní) setkání 

3.

14. - 16. listopadu 2019

Třetí (třídenní) setkání

4.

Leden 2020 (bude upřesněno)

Čtvrté (třídenní) setkání

5.

Březen 2020 (bude upřesněno)

Páté (třídenní) setkání

6.

Květen 2020 (bude upřesněno)

Šesté (třídenní) setkání

7.

Léto 2020 (bude upřesněno)

 

Sedmé (šestidenní) setkání

8.

Podzim 2020 (bude upřesněno)

Osmé (třídenní) setkání 

9.

Podzim 2020 (bude upřesněno)

Deváté (třídenní) setkání

10.

Leden 2021 (bude upřesněno)

Desáté (třídenní) setkání

11.

Březen 2021 (bude upřesněno)

Jedenácté (třídenní) setkání

12.

Květen 2021 (bude upřesněno)

Závěrečné (třídenní) setkání

ZÁKLADY EKO ARTETERAPIE

Propojení arteterapie a ekopsychologie

Odborný garant:   PhDr. Helena Strnadlová

Lektorka: Mgr. Jana Merhautová

Hostující lektoři: PhDr. Helena Strnadlová, PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. et Ph.D., Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).

 

Eko Arteterapie je postavena na propojení art psychoterapie s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace provází v životně důležitých tématech. Eko Arteterapie přináší možnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  učí vnímat jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

 

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.

 

Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem.

Zahájení: jaro 2019, s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky s motivačním dopisem a profesním životopisem - viz níže

 

Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání. Termíny pro rok 2019 budou upřesněny. 

Cena školného: 24 500 Kč / rok (180 hodin) včetně výtvarného materiálu. Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 

Ubytování a strava v Holos Centru: 600 Kč / den.

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce (kazuistika) + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

EKO ARTEFILETIKA

Propojení artefiletiky a ekopsychologie

Odborný garant: Doc.PaedDr. Jan Slavík, CSc.

Lektorka: Mgr. Jana Merhautová

Hostující lektoři:  PhDr. Jan Krajhanzl Ph.D., Bc. Kateřina Drahotová, Marcela Berith

Supervize: Mgr. Jana Švadlenová

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT (360 hodin) pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, speciální pedagogy, psychology, pedagogy volného času, metodiky prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, vedoucí pedagogické pracovníky i zájemce o Eko Artefiletiku, kteří ji mohou uplatnit ve své praxi.

Cílem je naučit se provázet v jednotlivých zobrazovacích a umělecko-vyjadřovacích technikách, společně s uplatněním reflektivní komunikace a sdílení v principu vzájemné tolerance. Mezi nejzákladnější techniky Eko Artefiletiky patří schopnost být ve větší pozornosti k detailům krajiny a naučit se číst ji jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

Kreativní metoda, díky níž lze rozšířit  výrazový i prožitkový potenciál dítěte i nastolit přátelskou spolupráci. Tvorba se uskutečňuje převážně v přírodě, probíhá v denní i noční krajině, bystří smysly a prohlubuje osobní zážitky. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Artefiletiky je reflektivní komunikace nad výtvarným dílem.

Eko Artefiletika může být použita jako celá metoda nebo pouze její prvky. Je vhodná ke studiu rozšíření odborné kvalifikace a je možné ji využívat ve výtvarné i hudební výchově, občanské výchově, výchově ke zdravému životnímu stylu, v environmentální výchově, rodinné výchově, občanské výchově, v rámci výuky psychologie a programech zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, speciální pedagogiky apod.

Zahájení: jaro 2019, s frekventanty výcviku bude podepsána smlouva

 

Výběr do výcviku: zaslání přihlášky s motivačním dopisem a profesním životopisem - viz níže

 

Počet setkání: v jednom roce proběhne jeden týdenní a pět třídenních setkání. Termíny pro rok 2019 budou upřesněny. 

Cena školného: 24 500 Kč / rok (180 hodin) včetně výtvarného materiálu. Cena nezahrnuje ubytování a stravu. 

Ubytování a strava v Holos Centru: 600 Kč / den.

Zakončení: Kolokvium – závěrečná písemná práce – příprava Eko Artefiletického programu + obhajoba formou prezentace a sebereflexe

O lektorce

Eko Art Therapy Institut, Mgr. Jana Merhautová

Jana Merhautová (nar. 1964). Zakladatelka a ředitelka Eko Art Therapy Institutu z.s. Privátní praxe: Art psychoterapeutka, supervizorka, lektorka akreditovaných kurzů a výcviků. Akademické vzdělání v magisterském studiu UK FHS v Praze v oboru Supervize. Psychoterapeutické vzdělání v oblasti arteterapie: hlubinně orientovaná psychoterapie se zaměřením na arteterapii. Studium Institute of Global Education The Applied Ecopsychology - Project Nature Connect USA - Ph.D. Založení akreditované vzdělávací instituce MŠMT s výcvikovými programy zaměřenými na Eko Arteterapii a Eko Artefiletiku (udělena Ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví). Pracuje s principem EKO ART, což je inovativní psychoterapeutický směr, založený na uměleckém způsobu sebevyjádření při pobytech v přírodě, silných zážitcích v ní a zobrazovacích psychoterapeutických technikách. Členka výboru České arteterapeutické asociace s garantovaným členstvím, v níž je i akreditovaným supervizorem. Členka EUROTAS- European Transpersonal Association, zařazena v Národním registru nezávislých odborníků sociálních služeb. Externě vyučuje na UK FHS v Praze "Kreativní přístupy v supervizi" a na FAMU v Praze "Autorská tvorba jako projekční plátno psyché”. Poskytuje supervizi ve formě výjezdní, outdorové supervize a komplexní supervizi organizace.

www.arttherapy.cz

 

Naše další weby

Rychlý kontakt

Holos Centrum
Marie Dolanské 12
746 01 Opava - Vlaštovičky

+420 773 615 324 

holos@holos.cz

Spolupracujeme

Organizational member of EUROTAS

eurotas_logo_2014.png
  • Facebook

© 2003 - 2018 by Holos.