top of page

Techniky emoční svobody (EFT)

certifikat-aamet.jpg

EFT je zkratka z anglického Emotional Freedom Techniques, což se dá volně přeložit jako techniky emoční svobody.

EFT je jednoduchá, logická a praktická metoda pro každého.

Přímočaře se zabývá příčinou problému. Patří do oboru energetické psychologie a kombinuje práci s fyzickým tělem a myslí.

Jak vznikla metoda EFT?

Metodu EFT vytvořil Gary Craig. Gary navázal na práci psychologa dr. Rogera Callahana a postupným zlepšováním ji vypracoval do dnešní podoby.

Metoda EFT je založena na poznatku, že příčinou všech negativních emocí (strach, úzkost, panika atd.) je porucha v našem energetickém systému. To je způsobeno tím, že si dlouhodobě v těle držíme negativní a sebedestruktivní myšlenky. Ty jsou mnohdy uložené hluboko v našem podvědomí, aniž bychom o tom věděli. Tyto negativní myšlenky následně vedou k psychickým a fyzickým problémům.

Jak vás ovlivňují negativní emoce?

EFT pracuje s myšlenkou, že příčinou emocionálních problémů (strach, fobie, úzkost, stres, panika, atd.) je porucha proudění energie v lidském těle. Emocionální problémy jsou potom také z 80% hlavní příčinou fyzických onemocnění, protože emocionální a fyzické tělo jsou spolu navzájem úzce spojené.

Negativní myšlenky, které jsou uloženy hluboko v podvědomí, vás zásadním způsobem ovlivňují. Myslíte na ně a následně je více či méně prožíváte i ve fyzickém světě.

Jakým způsobem EFT pracuje?

Pokud z podvědomí odstraníme negace a zpracujeme je tak, že na vás nemají žádný negativní účinek, přestanete podle nich žít a uzdravíte se na psychické i fyzické úrovni.

K odstranění negací dochází tak, že s vámi najdeme tzv. programy (bloky, přesvědčení, myšlenky, traumata). Ty způsobují vaše fobie, strachy, deprese, bolesti, úzkosti, fyzické problémy a mnoho dalších nepříjemností.

EFT je forma psychologické akupunktury bez použití jehel

Po nalezení zmiňovaných programů je odstraníme tak, že se konečky prstů ťuká na akupunkturní body na těle a tím dochází k stimulaci obnovení toku energie. Díky tomu jsou negativní programy trvale odstraněny.

EFT se zaměřuje na

• minulost – prožitá traumata, ztráta blízké osoby

• přítomnost – stres, nespokojenost, nízké sebevědomí, vztahové problémy,….

• budoucnost - různé strachy,…

Jaké problémy EFT řeší?

• Strachy a fobie

• Práce, finance, sportovní a profesní výkonnost

• Vztahové problémy

• Alergie a kožní problémy

• Sebevědomí a sebeúcta

• Závislosti

• Trauma, post traumatická stresová porucha

• Stres, deprese, úzkost a zlost

• Fyzické problémy, bolesti a nemoci

• Problémy s hmotností a poruchy příjmu potravy

5 hlavních předností EFT:

• Účinek je trvalý, jakmile se odstraní všechny aspekty problému

• Nepoužívá žádné nástroje a léky

• Metoda je zcela bezpečná a bezbolestná

• Každý se může naučit tuto metodu a pomáhat si u jednodušších případů sám

• Řeší pravou příčinu problému

Není žádných omezení. Existují pouze ta, která si vytvoříte sami ve své mysli. Není-li Váš život takový, jaký si přejete, jediný, kdo to může změnit, jste jen a jen vy.

bottom of page