top of page
svatka-500x380.JPG

Mgr. Svatava Bardynová

Členka terapeutického týmu

Psychologické poradenství / Individuální psychoterapie 

Kontakt:

Brno

Životopis:

Svatava Bardynová vystudovala obor psychologie (Mgr.) a sociální práce (Bc.) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala celou řadu odborných výcviků a kurzů, zejména pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik Instep (Institut skupinové psychoterapie). V roce 2017 vstoupila do výcviku facilitátorů holotropního dýchání Grof Transpersonal Training. Zajímá se o závislosti a mimořádné stavy vědomí.

Pod hlavičkou České psychedelické společnosti založila projekt Psycare v České republice - psychedelická první pomoc na festivalech.

Deset let pracuje se závislými a uživateli drog v drogových službách (terén, terapeutická komunita, doléčovací centrum, ambulantní léčba). V poslední době se věnuje hlavně lidem závislým na alkoholu a lidem užívajícím psychedelika. Vedle práce se závislými má svoji soukromou psychoterapeutickou praxi.

bottom of page