top of page

Rodinné konstelace

Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tí m po moci řešit životní propletence a nesnáze současnosti. S rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda pomáhá nalézt, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny. To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. Při sestavování vás i další členy vaší rodiny zastupují ostatní návštěvníci semináře. Pokud si chcete postavit svůj rodinný systém, je potřeba z mapovat události v rodok menu běhe m posledních 3-4 generací. Seminář je pozváním pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a hledat řešení.

Semináře jsou určeny lidem:

 • kteří tuší, že jejich nesnadný osud souvisí s jejich rodinnou historií

 • zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

 • vyrůstajícím v neharmonických rodinách.

 • prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.).

 • hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

 • účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé.

 • hledajícím účinnou prevenci návykových stavů.

 • pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

 

Přihlášky:

Viz program akcí.

 

S sebou:

Doporučujeme vzít přezůvky, pohodlný oděv, malou svačinu a vodu. Na místě je možné uvařit si čaj. Nedaleko se nachází restaurace s možností poobědvat.

Semináře vedou:

 

Bc. Jana Petrečková - rodinné systémy, terapeutka, pěstounka, kineziololožka

MUDr. Milan Hrabánek - lékař, psycholog a psychiatr s mnohaletou praxí v oboru léčby psychospirituální krizí a závislostí. Certifikovaný terapeut Grofova institutu.

Za dobu, po kterou se systemických seminářů účastníme, jsme absolvovali i stavěli systémy, v nichž klienti řešili těžkou partnerskou situaci, měli zdravotní problémy, nedařilo se jim stát se rodiči, chtěli najít nový způsob ko munikace s příbuznými, měli před sebou důležitá rozhodnutí osobní, či pracovní apod. Zpětná vazba o změnách v jejich dalším životě nás povzbuzuje v pořádání dalších seminářů.

 

Kdo se může semináře účastnit?

 • ti z vás, kteří nebudete stavět vlastní rodinný systém, ale budete pouze v roli pozorovatele, což má ve spojení se skupinou velké léčebné účinky

 • ti z vás, kteří budete obsazeni do rolí členů rodinných systémů

 • a samozřejmě Ti z vás, kteří budou stavět rodinu, v níž jste vyrostli jako dítě, nebo rodinu, kde nyní žijete s partnerem.

 

Pokud se rozhodnete stavět svůj rodinný systém, je zapotřebí:

 • zmapovat minulost svých rodin

 • jako závažné při působení na systém se ukazují tyto události a okolnosti: (alespoň do třetí generace)

 • Kolik má kdo sourozenců, i polorodých, jaké jsou jejich osudy

 • Pokud před manželstvím existovaly jiné důležité vztahy, snoubenci, předchozí manželství

 • Někdo z rodiny zemřel v době, kdy jeho děti ještě nebyly dospělé a samostatné

 • V rodině se vyskytly potraty, interrupce, mrtvě narozené děti, předčasně zemřelé děti, těžce nemocné děti, či dospělí (fyzicky, či duševně)

 • Je zde někdo, kdo byl jako dítě vychováván někým jiným (příbuznými, pěstouny, v adopci, v domově)

 • Vyskytují se těžká, nebo chronická onemocnění, deprese, závislosti, sebevraždy

 • Někdo v rodině byl pachatelem nebo obětí trestného činu, nehody

 • Někdo v rodině byl vězněn, pronásledován, dlouhodobě hospitalizován

 • Emigroval , nebo se vystěhoval

 • Pochází někdo z více národností, musel změnit náboženství za války, či po sňatku

 • Týká se někoho znárodnění, či privatiizace majetku

 • Byl někdo vyloučen z rodiny (vyděděný, vyhnaný, v léčebně)

 • Ukrýval se někdo během války, prožil ji v ohrožení, nebo na útěku

 • Existují jiné tragické osudy rodičů, prarodičů, praprarodičů

Kterákoliv z těchto informací se může ukázat jako klíčová svým vlivem při sestavování rodinného systému.

Na semináři nebude potřeba vyprávět detaily příběhů, názory zbytku rodiny, jen je nutná znalost o tom, že se něco závažného odehrálo a o jakého příbuzného šlo.

Zkušenost říká, že v každé rodině se něco podobného může vyskytnou a je možné s tím pracovat tak, aby životy, které jsou generacemi spojeny, mohly být žity naplno, vědomě a úspěšně ve vztahu k následujícím generacím.

Přejeme Vám hodně sil a touhy při pátrání v rodinných kronikách, povídání s pratetami, návštěvách déle nenavštívených dědečků, sestavování rodokmenu apod.

bottom of page