top of page

Seminář o hlubinné psychoterapii přilákal odbornou i laickou veřejnost

Jak s pomocí holotropních stavů vědomí léčit psychická i psychosomatická onemocnění? Dá se lidem s depresemi, úzkostmi, PTSD a dalšími nemocemi pomoci jinak, než farmaceuticky? O tom byl celodenní seminář, který se uskutečnil 12. června 2019 na Mendelově univerzitě v Brně.


Téma přednášel MUDr. Milan Hrabánek z Mezinárodního transpersonálního centra Holos a tento seminář byl volným pokračováním lednového semináře o kontraindikacích práce s mimořádnými stavy vědomí.


Semináře se zúčastnilo více než 20 lidí. Byli mezi nimi terapeuti, lékaři, pracovníci sociálních služeb a další lidé se zájem o tuto problematiku.


V úvodu MUDr. Hrabánek zopakoval základní uvedení do problematiky mimořádných a holotropních stavů vědomí, jako základní kámen pro další výklad. V teoretické části se dále zabýval architekturou emočních a psychosomatických poruch a také tématem bazálních perinatálních matric dle prof. Grofa.


Hlavní náplní tohoto semináře však bylo podrobné představení způsobu terapeutické práce v Mezinárodním transpersonálním centru Holos. Byla představena východiska pro tuto práci, její zásady a její průběh. Byla zdůrazněna nutnost aktivního zapojení klienta do procesu jeho úzdravy, rovnoprávnost klienta a terapeuta, jejich vzájemné spojenectví za účelem pomoci klientovi. Terapie v tomto smyslu je spíše jako provázení. Vždy musí dojít k vysvětlení koncepce léčby a k jejímu pochopení klientem. Představeny byly také diagnosticko-terapeutické metody užívané v Centru Holos.


Třetí část semináře byla věnována kazuistikám. Na konkrétních případech bylo ukázáno, jak práce pomocí hlubinné psychoterapie může vést k úzdravě i velmi vážných duševních onemocnění. Kazuistiky byly ilustrovány arteterapeutickými pracemi klientů a v jednom případě také audiozáznamem.


MUDr. Hrabánek v závěru vyzval přítomné, pokud se rozhodují, jestli se dát na dráhu psychoterapeuta, aby neváhali a šli do toho. Je to práce sice náročná, ale dobrý pocit z pomoci druhým je k nezaplacení.207 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

1 Comment


Unknown member
Jun 15, 2019

Děkuji vám za vynikající seminář 😉Dobra Flegelová

Like
bottom of page