top of page

Na Opavsku se otevírá akreditovaný výcvik EKO arteterapie

Aktualizováno: 1. 2. 2019


Holos Centrum v Opavě-Vlaštovičkách v letošním roce zahajuje dvouletý výcviky EKO arteterapie vhodný pro pedagogy i terapeuty.

Dvouletý vzdělávací akreditovaný výcvik MŠMT, garantovaný Českou arteteterapeutickou asociací (360 hodin) je určen pro široký okruh zájemců o arteterapii, kteří ji uplatňují ve své odborné praxi (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogické pracovníky, vychovatele ve střediscích výchovné péče, ve speciálně pedagogických centrech, v zařízeních poskytujících institucionální výchovnou péči ochranné výchovy, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy).


Eko Arteterapie je postavena na propojení art psychoterapie s ekopsychologickými aspekty práce s člověkem. Prostřednictvím kreativního sebevyjádření v přírodě a terapeuticky vedené komunikace provází v životně důležitých tématech. Eko Arteterapie přináší možnost být ve větší pozornosti k detailům osobnosti dotyčného jedince, skrze pozornost k detailům krajiny. Tu se  učí vnímat jako projekční plátno, vyjádřit ji uměleckým projevem na základě osobního prožitku.

Aplikovaná Eko Arteterapie probíhá za každého počasí v každém ročním období, za denního světla i za tmy. Nabízí možnost tvořit přímo v přírodě, poznávat ji skrze smysly, živly, emoce, krize i příležitosti ve vlastním prožitku. Vede k proměně v přístupu k sobě i k vytvoření zdravějšího vztahu k přírodě.


Správné načasování, zařazení místa tvorby např. do lesa, na louku, k řece, do skal i podmínky např. v dešti, větru, tmě, na slunci o samotě apod., významně umocňují prožitky, tvorbu i samotnou terapii. Pobytem v přírodě a uměleckou tvorbou s využitím dostupných přírodnin, působením vlivu počasí, střídáním denní i noční doby, působením živlů dochází k silnějšímu vnímání krajiny a jejímu autentickému sebevyjádření např. malováním, písmem, hudbou, fotografií, krátkým videem apod. Uměleckými technikami lze také uvolnit tělo pohybem, tancem, hudbou, hrou, gestem, dramatem, zvukem. Nedílnou součástí technik Eko Arteterapie je přínos podpůrné terapeutické komunikace nad výtvarným dílem.


Lektorkou výcviku je Mgr. Jana Merhautová, zakladatelka Eko Art Therapy institutu v Děčíně.

Výcvik se uskuteční v krásných prostorech Centra Holos v Opavě-Vlaštovičkách, kde budou mít účastníci veškeré potřebné zázemí včetně relaxační zahrady a možnosti ubytování.

Pedagogičtí pracovníci mohou na vzdělávání získat i příspěvek od svého zaměstnavatele v rámci tzv. šablon.


Více informací najdou zájemci na webové stránce https://www.holos.cz/vycvik-arteterapie-a-artefiletiky.


Tisková zpráva také na novinky.cz:

112 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Коментарі


bottom of page