top of page

Červencová promítání k uvedení dokumentu Cesta psychonauta Stanislava Grofa

Aktualizováno: 18. 7. 2020Také v červenci se můžete těšit na pravidelná čtvrteční promítání jako součást uvedení dokumentu Cesta psychonauta Stanislava Grofa. Dva nedělní večery pak můžete virtuálně strávit přímo se Stanislavem Grofem. Akce bude probíhat až do srpna 2020.


Na každé promítání je potřeba se zaregistrovat na webové stránce filmu. Rozhovory s vizionáři a online otázky a odpovědi budou pouze v angličtině.


Čtvrteční promítání bývají zpravidla od 21 hodin. Všechna promítání jsou zdarma. Harmonogram, obsah programu a přihlášky na jednotlivá promítání jsou k dispozici na tomto odkaze: https://thewayofthepsychonaut.com/watch

Níže je k dispozici podrobný program na měsíc červenec.


Červenec 2020: Techniky k řízení posunu paradigmatu


Čtvrtek 2. července, 21h: Becca Tarnas, PhD., umělec a astrolog
 
Becca Tarnas vysvětluje archetypy a to, jak lze pro jejich definování použít více perspektiv. Každá planeta v naší sluneční soustavě představuje archetypální síly a sledováním planetárních oběhů kolem Země lze pochopit kulturní posuny. Becca je popisuje jako průběh témat a energií. Přezkoumání historických tranzitů ve vztahu ke světovým událostem nám pomáhá pochopit, kam se momentálně posouváme. Tento přístup nám může ukázat, jak bychom mohli s těmito silami pracovat, abychom se vyhnuli destruktivním tendencím a místo toho se otevřeli transpersonálním.
 
Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais & Mitch Schultz se speciálním hostem

Čtvrtek 9. července, 21h: Yvonne Smith Tarnas, PhD., astrologický psychoterapeut
 
Yvonne Smith Tarnas sdílí svou studii o astrologických podobnostech mezi pacienty a terapeuty a odhaluje, jak jsou pacienti přitahováni terapeuty, a sdílejí společnou cestu k uzdravení. Dále poznamenává, jak astrologický graf pro den jejich prvního sezení odráží tuto dynamiku. Její popis hlubinné psychologie představuje partnerství mezi klientem  a terapeutem, během kterého se oba vydávají na léčivou cestu do svých vnitřních světů. Výsledná vazba poskytuje bezpečí a ukotvení toho, co může být náročným procesem vedoucím ke konečné transformaci.
 
Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais & Mitch Schultz se speciálním hostem

Čtvrtek 16. července, 21h: Brigitte Grof, psychoterapeut, facilitátor dechové práce
 
Brigitte Grof popisuje holotropní dýchání, důležitost respektování vnitřní moudrosti dýchajícího a použití práce s tělem pro zintenzivnění zážitků a vyčištění bloků. Ačkoli se původně zajímala o psychologii, nakonec do svého přístupu zahrnula práci s dechem, protože má úžasný potenciál pro individuální léčení. Brigitte zmiňuje, jak rozšířená kartografie psyché, kterou Stan představil, a která zahrnuje transpersonální zážitky, porodní proces a poporodní zážitky - umožňuje facilitátorům vytvořit prostor pro dýchající, aby se plně ponořili do tohoto procesu.
 
Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais & Mitch Schultz se speciálním hostem Brigitte Grofovou

Čtvrtek 23. července, 21h: Rupert Sheldrake, PhD., biolog, autor
 
Rupert Sheldrake líčí, jak byla ovlivněna jeho profesní kariéra, když ho Stanislav pozval na konferenci Mezinárodní transpersonální asociace v Bombaji. Toto uvedení do výzkumu vědomí vedlo k jeho pozdější účasti na měsíčních programech v Esalenu. Kromě toho, Stanislavovo chápání kolektivního nevědomí rezonovalo s Rupertovou prací v morfické rezonanci - kolektivní dimenzi sdílené druhy. Jeho teorie uznává přenos informací v prostoru a čase, kolektivní paměť drženou v oblasti, která předává informace o vývoji a rozvoji druhů. Rozšiřuje svou teorii, aby popsal teorii pole mysli, která pomáhá vysvětlit, jak byli Stanislavovi pacienti schopni dosáhnou přístupu ke vzpomínkám z těhotenství     a porodu.
 
Živé dotazy a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais a Mitch Schultz se speciálním hostem
 

Neděle 26. července, 19h: "Milý Stane.. “ (Vimeo nebo Facebook)
 
Stanislav a Brigitte Grofovi se s námi spojí, aby se podělili o své natočené odpovědi na otázky našeho publika.
 

Čtvrtek 30. července, 21h: Jill Purce, učitelka hlasu, terapeutka rodinných konstelací 
 
Jill Purse diskutuje o tom, jak se ona a Rupert setkali na konferenci 
v Indii a popisuje léta, během kterých také pořádala workshopy v Esalenu. Její práce se zaměřuje na použití zvuku k ovlivnění formy   
a překročení limitů času. Pomocí zvuku vede skupiny k minulým zážitkům, některým zakořeněným ve zděděných vzpomínkách, které zůstávají v našem podvědomí. Popisuje, jak přístup k těmto dimenzím rozpouští hranice, které udržují lidi uzamčené v rámci omezujícího chování. Cítí, že jsme se vyvinuli v tiché kultury, které se neúčastní kolektivní hudby    a její nadějí je, že tyto léčivé možnosti obnovíme.
 
Živé Otázky a odpovědi: Filmaři Susan Hess Logeais & Mitch Schultz a speciální host Jill Purce

113 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page