top of page
reimer-foto-bw.jpg

MUDr. Petr Reimer

Člen výzkumného týmu

Ve spolupráci s MUDr. Petrem Reimerem realizujeme výzkum vlivu holotropního dýchání na variabilitu srdeční frekvence

MUDr. Petr Reimer je anesteziologem působícím na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a atestaci z anesteziologie a intenzivní medicíny složil na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Klinickým zájmem MUDr. Reimera je dětská a porodnická anestezie. Jeho vědecko-výzkumným zaměřením je neurofarmakologie anestetik a role autonomního nervového systému v perioperační medicíně. Tomuto tématu se věnuje i v rámci svého doktorského studia (Ph.D.) na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

MUDr. Reimer hodnotil autonomní nervový systém metodou variability srdeční frekvence (heart rate variability – HRV) u pacientů podstupujících operační výkon. V jeho práci se ukázalo, že dobrá zdatnost autonomního nervového systému je zásadní pro nekomplikované zvládnutí operačního traumatu. Na autonomní systém se dnes lze dívat jako na hlavní podklad  fyziologických rezerv organismu, jež jsou nezbytné pro zvládnutí jakéhokoliv stresu působícího na člověka.

bottom of page