top of page

Neurotechnologie

Audiovizuální stimulace mozku

Relaxační přístroje pro ovlivňování vědomí (psychowalkmany) umožňují hlubokou relaxaci, ale i účinnou stimulaci mozkové činnosti. Jsou výborné k odbourání stresu, únavy, překonání depresí. Pomáhají při studiu, zlepší pozornost, paměť, tvůrčí představivost. Potlačují trému, podporují učení jazyků. Obsahují programy k usínání, meditaci, autohypnóze, pro zvýšení mentální i fyzické výkonnosti. Pravidelné používání vede k vytváření nových spojů na nervových drahách mozku a přináší zvýšení IQ měřitelné testy. Přinášejí zajímavé prožitky mimo realitu, změněné stavy vědomí. Jsou Relativně levné, lehce kontrolovatelné, bez rizika fyzické závislosti. Je to terapie i zábava. Jsou vhodné i pro děti od 6 let.

Jak to funguje

AVS (psychowalkman) používáme tam, kde lze doporučit k překonání potíží psychické povahy či k dosažení osobních cílů relaxační cvičení, případně autosugesci a vizualizaci. Psychowalkman napomáhá rychlému navození kvalitní relaxace u klientů, pro které je z jakéhokoliv důvodu nácvik některé z klasických relaxačních technik (např. jóga, autogenní trénink ..) málo vhodný. Pod vedením psychologa bývá již po druhém či třetím sezení dosaženo úrovně, na níž lze očekávat příznivé změny psychického stavu.

Pozitivní změny nastávají díky navození relaxační hladiny alfa mozkových bioproudů. Pak optimálně probíhají regenerační procesy na úrovni psychické i tělesné, stoupá odolnost vůči zátěži. Maximálně efektivní je imunitní systém. Odbourávají se stopy po stresujících negativních prožitcích, konfliktech. S uvolněním intuice, tvořivosti a schopnosti chápat souvislosti mizí překážky pro zapamatování a vybavování, snadněji probíhá učení. Zvýšená produkce endorfinů přináší více optimismu, přispívá ke zlepšení nálady a překonání depresivních stavů. Zmírňují se psychosomatické a neurotické příznaky jako podrážděnost, bolesti hlavy či žaludku, poruchy spánku, vyšší tlak adt.

Navození frekvence theta otevírá přístup do podvědomí, umožňuje aktivně využít sílu autosugescí, poskytuje příležitost k uvolnění potlačených prožitků.

Programově řízená stimulace zrakových a sluchových center pravé a levé poloviny mozku podněcuje centrální nervový systém k optimalizaci výměny informací mezi hemisférami, k odstranění případných rozdílů frekvenčních hladin bioproudů v pravé a levé polovině mozku. AVS se tak řadí mezi metody "one brain - jednotný mozek". Vytváří podmínky pro rovnoměrné zapojení "logické, racionální" a "emoční, intuitivní" schopnosti mozku. To je jeden z předpokladů superlearningu, zrychleného, akcelerovaného, učení.

AVS je metoda snadno dostupná, s rychlým účinkem, téměř bez kontraindikací. U dětí s LMD, poruchami pozornosti či učení může mít audiovizuální stimulace psychowalkmanem výborné výsledky, pokud je příčinou problému právě nedokonalá spolupráce obou polovin mozku. Ať v důsledku nezralosti, nevyhraněného praváctví či leváctví, nebo drobného poškození části nervových drah. Doba potřebná k dosažení změn i rozsah možného zlepšení je velmi individuální. Během pokusného ověřování metody na skupině cca 150 dětí jsme zaznamenali spontánní dotaz učitelky matematiky rodičům propadlíka, co že se s chlapcem děje, že napsal písemku na výbornou. AVS neabsolvoval ještě ani 10 x. Ale ke zlepšení výkonu ve čtení a matematice u jiného chlapce byly nutné dvě návštěvy týdně po celý školní rok. Samozřejmě, aplikace psychowalkmanu je vždy spojena s drobnou intervencí poradny a s trpělivou prací rodičů doma.

EDR biofeedback rovněž využívá příznivého efektu relaxace. K navození frekvencí alfa dochází mnohonásobně opakovanou zkušeností s řízením průběhu počítačové hry. Program umožní úspěšný průběh akce jen když speciální senzor snímá elektrický odpor kůže jako konstantní nebo stoupající. Takových fyziologických hodnot je dosaženo jenom za předpokladu, že na úrovni centrální nervové soustavy nedochází k rušivým výkyvům ve frekvencích bioproudů. Musí nastat zklidnění elektrické aktivity vyvolané emocemi, nesoustředěností, odchylkami v uspořádání specifických oblastí mozku atd. Hráč je potom schopen dobré koncentrace pozornosti, oprostí se od emočních reakcí, nereaguje na nedůležité signály z okolí, minimalizuje aktivity psychické i tělesné. Zkušenost z dosažení koncentrace a sebekontroly při hře se uplatňuje i v reálném životě (škola, zaměstnání, vztahy k ostatním...). Efekt metody EDR biofeedback je v tomto ohledu srovnatelný s EEG biofeedback, který však umožňuje navíc přesnou lokalizaci rušivých ohnisek, diagnostiku a exaktní, měřitelné hodnocení změn biolektrické aktivity v průběhu léčby.

Terapeutické využítí předpokládá zpravidla nejméně 20 - 30 sezení. Pro trénink vůle a soustředění doporučujeme po intenzivním zácviku 1 - 2x týdně cca 30 minut. Dosavadní zkušenosti nasvědčují, že rychlejší a trvalejší efekt je dosahován kombinací všech zmíněných metod. Individuální přístup psychologa ke klientovi a poradenskou konzultaci přitom považujeme za nezbytnou podmínku úspěchu, zejména jedná-li se o používání přístrojů k terapeutickým cílům.

Klienty mohou být i děti školního věku, kdy k převažujícím problémům patří poruchy pozornosti a učení, ale i vady řeči, enuréza, poruchy hybnosti, psychické potíže. U dospělých převažují psychosomatické obtíže, podrážděnost, špatný spánek, bolesti hlavy, pocit vyčerpání, stavy deprese, strach, neurózy, konflikty. Našimi klienty jsou lidé, hledající rezervy ke zlepšení výkonnosti ve studiu, zaměstnání či sportu.

Relaxační přístroje, psychowalkmanny

Přístroje rychle a bezpečně ovlivňují bioelektrickou aktivitu mozku. Všechny typy obsahují skupiny programů, umožňující dosáhnout hluboké relaxace a meditačních stavů, programy ke stimulaci výkonnosti, podporující učení, programy regenerační a programy rozvíjející fantazii , tvořivost a inteligenci. Příklady účinků: odstranění stresu, spánkových potíží, bolestí hlavy a migrén, svalových bolestí, úzkostných stavů, depresí, astmatu, alergií, závislostí. Patří k metodám "one brain - jednotný mozek",Výborné výsledky jsou dosahovány u dětí dyslektických se specifickými poruchami učení a pozornosti.K dosažení cíle není potřeba žádné úsilí, či účast vůle.

 • P 0 ORION - G - nejlevnější model s vynikajícími programy.Programová knihovna se 13 originálními programy v trvání od 10 do 60 minut. Např. Čas spánku, Hluboká relaxace, Svět jazyků, Představivost, Rezonance Země, Vnitřní soustředění, Magie mysli, Podání výkonu, Dobití energie, Vstupte do 13. komnaty, aj.

 • P 1 ORION - nejprodávanější model.
  23 vestavěných programů: 1. Regenerace energie 2. Vrcholný výkon 3. Rychlý odpočinek 4. Super- pauza 5. Atletická rozcvička 6. Vítěz 7. Krátká přestávka v práci 8. Sauna mysli 9. Bleskové osvěžení 10.Nejhlubší relaxace 11. Transmeditace 12. Rychlé rosvícení mozku 13. Superlearning 14. Pauza před zkouškou 15. Soustředění 16. Rozvíjení tvořivosti 17. Rozvíjení obrazotvornosti 18. Vědomí těla a duše 19. Odpočinek po práci 20. Univerzální relaxace 21. Dobrou noc 22. Závěr dne 23. Rozptýlení.
  Speciální uživatelské režimy umožňují příposlech hudby nebo studijního materiálu a manipulaci se stimulačními frekvencemi. Součástí dodávky je i speciální CD s relaxační nahrávkou.

 • P 3 HALCYON - využívá pestrou škálu zvuků s estetickým efektem.
  30 vestavěných programů, rozdělených do částí: Tvořivost/Představivost(3) Relaxace(3) Učení(1) Meditace(2) Spánek(3) Dobíjení energie(2) Zábava(3) Speciální programy(3) Změny nálady(10). Základní délka programů je od 8 do 48 minut, jejich průběh lze zkrátit i prodloužit.

 • P 4 PHOTOSONIX MUSE - lze připojit k PC a přihrát programy z disket.
  30 vestavěných programů ve skupinách: Tvořivost/Představivost(5) Relaxace(3) Učení (2) Meditace(3) Spánek(2) Zábava(3) Speciální programy(2) Změny nálady(10). Dalších 25 programů lze přihrát z diskety, která je součástí kompletu. V manuálním režimu je možno odzkoušet parametry jednotlivých funkcí. Upravování programů v PC umožní software LS Designer za 1533,- Kč. V prodeji jsou i diskety s rozšiřujícími programovými soubory (Učební, Meditace-kreativita, Spánek-relaxace).

 • P 5 MINDLAB PRO - pohotový výběr programů , připojitelný k PC , nejdokonalejší ve střední třídě.
  50 vestavěných programů v trvání 7 - 60 minut, vždy 10 pro kategorie: Relaxace, Spánek, Učení, Energie, Představy, Učení.

 • P 6 VOYAGER XL - vynikající programy pro práci s podvědomím.
  50 vestavěných programů v trvání 5-35 minut v kategoriích: Relaxační programy,Učební programy, Sebepoznávací programy, Transformační programy, Programy pro dobíjení energie. Dalších 25 programů je možno přihrát z přiložené audiokazety. Součástí kompletu je i kazeta s relaxační hudbou a velmi podrobný popis jednotlivých programů. Autoři programů představují absolutní světovou špičku v oboru.

 • P 8 PHOTOSONIX GALAXY PRO - komfortní, pro dva uživatele.
  50 vestavěných programů v trvání 15 - 52 minut ve skupinách: Tvořivost, Relaxace, Učení, Spaní, Představivost, Meditace, Posilnění, Zábava, Speciální. Bohatá možnost individuálního programování.

 • P 9 PHOTOSONIX NOVA PRO - shodný s P 8 + možnost připojení PC.
  Součástí kompletu je SW LS Designer a propojovací kabel. Umožňuje využívat programy na disketách jako model P 4.

 • P 10 NOVA PRO 100 - novinka roku 1999, připojitelný k PC.100 programů vestavěných, 100 možno přihrát do paměti. Kategorie: Relaxace, Hluboká meditace, Spánek, Učení, Dobití energie, Vizualizace, Zábava, Speciální programy. Bohatý výběr zvuků, délku programů lze upravit. Vhodný pro terapeuty, psychology, rehabilitační pracoviště i pro náročné samouživatele. Součástí kompletu je SW LS Designer, disketa Fun+Games, propojovací kabel k PC.

 • P 14 BREATHWORK EXPLORER - meditace dýchacími technikami.
  Krokované dýchání" (pránajámická cvičení): dechové vzorce jako cesta k relaxaci, meditaci a změněným stavům vědomí + režim s běžnou audiovizuální stimulací. Brýle s dechovým senzorem, relaxační audiokazeta. 32 programů.

Biofeedback

Biofeedback(biologická zpětná vazba) je informace o stavu psychiky, získaná měřením fyziologických hodnot, které s psychickými procesy korespondují.

 • B 1 STRESS COMPUTER
  Informaci o dosažené úrovni relaxace získáváte měřením teploty pokožky velmi citlivou sondou nasazenou na prst (TEMP-biofeedback).

 • B 2 THOUGHT STREAM
  Informace o dosaženém psychickém stavu je získávána měřením změn elektrické vodivosti pokožky (EDR biofeedback). Signalizce optická - změnou barev indikačních diod, a akustická - změnou výšky tónu ve sluchátkách. Vynikající, citlivá pomůcka pro kontrolu průběhu relaxace.

 • B 3 BIOLIGHT
  V jednom přístroji jsou spojeny možnosti audiovizuální stimulace a EDR biofeedback. Lze volit každou funkci odděleně nebo obě současně.

 • B 4 MIND DRIVE
  Zařízení umožňuje trénink pozornosti, vůle a myšlení. Hra je řízená myšlenkou. Součástí dodávky je interface, prstový senzor, sí»ové napájení a software (instalační CD s programem Thougth Waves, CD s hrou Mind Skier).
  EDR biofeedback, stimulace mozku: zkušenosti.

 

Bioptronová lampa

Vynikající zejména při poranění kůže, podlitinách, odstraňování vrásek a drobných jizev. Pomáhá při bolestech páteře, kloubů a revma. Mnohonásobně zrychluje hojení ran po úrazech, operacích a pod. Podporuje léčbu kožních onemocnění vč. lupénky, ekzémů, alopecie, oparů, akné, bércových vředů aj. Účinná při zánětlivých onemocněních, virózách a rýmě.

 

Literatura

Podrobnosti o neurotechnolii se můžete dočíst například v knize J.M.Valucha - Neurotechnologie, mozek a souvislosti.

bottom of page