top of page

Cesta k sobě pomocí Mindfulness

Mindfulness (=všímavost) lze volně přeložit jako bdělost, bdělá pozornost, vědomé směřování k přítomnému okamžiku v pozici nehodnotícího pozorovatele.

Učí nás všímat si krásy v každém okamžiku, být pozorovatele svých pocitů a myšlenek, nikoli jejich obětí. Schopnost zaujmout vůči svým negativním myšlenkám, emocím a tělesným projevům odstup a nadhled.

Mezi vědecky ověřené benefity patří snížení stresu; zlepšení soustředění; zvýšení pozitivních emocí, snížení negativních emocí a eliminace reaktivity; snížení úzkosti a depresivních příznaků; zlepšení pracovní paměti, kreativity, zdravotního stavu, imunity; lepší zvládání bolesti; zlepšení pracovní angažovanosti a motivace; zlepšení pociťované kvality života.

Cíle setkání:      

 • objevení větší radosti

 • uvědomování si přítomnosti A vědomé pobývání v přítomném okamžiku

 • zklidnění mysli a vyplynutí její radostné podstaty

 • vědomější tvorba svého života

 • zpomalit životní tempo

 • stát se pozorovatelem svých pocitů, bez hodnocení

 • uvědomění si vlastní jedinečnosti, hlubší pochopení sami sebe

 • být v kontaktu sami se sebou - se svým tělem, dechem, se svými emocemi

Témata jednotlivých setkání:

 • Úvod do Mindfulness (obecná rovina, terminologie; myšlenky, zastavování se, radost)

 • Dech (dechové vzorce, práce s dechem, praktické provádění dechových praxí)

 • Hlavní pilíře Mindfulness (neposuzování, důvěra, trpělivost, mysl začátečníka, neusilování,…)

 • Emoce (emoce a tělo; emoce a děti)

 • Laskavost (laskavost - v souvislosti s tělem, s myslí; sebeláska)

 • Automatické vzorce a všímavost (pojmenování, návyk/závislost, jak pracovat)

 • Sebehodnota a sebevědomí

 • Všímavá komunikace

 • Autenticita

 • Dítě (radost, autenticita, emoce)

 

Součástí setkání budou meditační praxe, které napomáhají osvojení si teoretických informací. Vytvoří se prostor pro sdílení prožitků a zážitků. Není podmínkou účastnit se celého programu, jeho výhoda je v koncepčním uchopení a hlubším zakotvení teoretických základů ve vašich životech.

Hlavní benefit vnímám především ve vymezení si času pro sebe, bytí ve společnosti stejně smýšlejících bytostí a nakročení vstříc své radostné podstatě.

Lektorka:            Petra Dehnerová - koučka a lektorka Mindfulness

Kontakt:              https://petradehnerova.cz/ ; FB @dehnerova.petra      

petra@petradehnerova.cz
Telefon: +420 732 959 866

Kurz spouštíme v září 2022.

Termíny Mindfulness najdete v programu akcí, kde se můžete přihlásit:

bottom of page