top of page

Léčba kameny

Drahé kameny jsou vzácnými a ušlechtilými jedinci materiální říše. Oscilují a vysílají světelnou energii a tak prokazují svůj nejužší vztah ke znamením zvěrokruhu a planetám našeho slunečního systému. Mají tedy nejoprávněnější a nejúčinnější moc a vlastnosti zprostředkovávat nám poselství hvězd. Při terapii využíváme čistých polodrahokamů a minerálů a otevřenou krystalickou mřížkou v syrovém stavu s vysoce léčebnými účinky.

Lidé odjakživa tušili, že krystalické struktury a principy drahých kamenů nás spojují s řádem, jemuž říkáme kosmický. Už od dávnověku byl tento vztah mezi kameny a planetami rozpoznán.

image001.jpg

Švýcarský fyzik Walter Stark dokázal, že elektromagnetické záření drahokamů leží v oblasti frekvence, která odpovídá chvění buněk v těle. Proto je také možné, aby drahokamy touto frekvencí harmonicky ovlivňovaly a posilovaly naše těla. Jak je známo, podléhá každá zdravá buňku zcela určitému potenciálu chvění, aby byla schopná optimálně splnit své funkce. Buňky, které z tohoto chvění vypadly, jsou původem nemocí a tělesných nevolností. Drahokamy jsou cennou pomocí ke znovuvytvoření harmonické rovnováhy, protože v sobě nesou energie, které to mohou velmi účinně uskutečnit. Základy léčení prostřednictvím drahokamů je možno vysledovat v nejstarších spisech psaných v sanskrtu. V nich jsou drahokamy oceňovány pro svou schopnost pohlcovat, odrážet a vyzařovat základní životní síly. Podle nejstaršího existujícího spisu Rig Véda jsou drahokamy produktem intenzívního tepla, to jest ohně a tektonického tlaku v zemi. Jsou to krystalické projevy atomů vytvořených v procesu očiš»ování a koncentrace nejzákladnějších forem materiálního bytí.

Krystal a člověk - pouhá energie

jiná hmota, jsou krystaly složeny z jemných částeček jménem atomy. Tyto stavební bloky fyzického světa jsou složeny z ještě menších částí, kterými jsou protony, neutrony a elektrony. Ještě stále nejsme na konci tohoto detailního pozorování, protože i tyto částice už vědci rozdělili na ještě menší a je otázkou času, kdy opět ony budou rozděleny na ještě menší. Prošli jsme-li tímto podrobným zkoumáním, došli jsme k závěru, že ve skutečnosti kameny nejsou hmotné, ale pouze úzkým seskupením těchto prvků. Tedy ve své podstatě pouhou energii. Jsou-li kameny pouhou energií, čím jsme potom my? Také energí, ovšem v jiném vibračním složení. Studujeme-li tedy náš okolní svět, zjistíme, že se rozpadá na pouhé vibrace. Způsob, jakým se jednotlivé atomy seskupují spolu s jinými, určuje, jaké molekuly budou formovat jaký materiál. Uspořádání struktury krystalů, jakými jsou křišťál či diamant, je obrazem dokonalé harmonie a jednoty.

 

Harmonizace pomocí krystalů

Dávné umění přikládání kamenů

Když fyzické tělo vykazuje znaky nějaké choroby, pravý důvod toho je často skryt. Potlačené a nerozřešené mentální a citové konflikty se mohou objevit a ukázat na fyzickém těle. Tyto semena citové sklíčenosti a psychického stresu jsou často zasety dlouho před tím, než tělo ukáže známky nerovnováhy.

image003.jpg

Tak, jak děti vyrůstají, zakoušejí mnohé zkušenosti, které mohou způsobovat napětí nebo zranit city. Díky neschopnosti čelit nebo porozumět důvodu těchto životních událostí, bude dítě často potlačovat a uskladňovat tyto nepěkné pocity někam dovnitř sama sebe. Dříve či později se tyto nerozřešené konflikty ukáží v určitých postojích, systému důvěry, škodlivých návycích a fyzických nerovnostech. Tělo se stává skladištěm dávných, nepochopených a nevyřešených událostí.

Rozdílné části těla mají tendenci k přijímání rozdílných druhů emocí: např.

 

srdce a plíce zaznamenávají bolest a smutek

játra - zlost

žaludek - nechuť a strach.

Tyto pocity jsou také zaznamenávány na aurickém energetickém poli, které obklopuje tělo.Když stará myšlenková forma nebo minulý citový konflikt obklopí auru, začne být těžké pro vnitřní světlo, aby mohlo vyzařovat. To může osobu ještě více oslabit a stát se náchylnou k škodlivým vnějším vlivům. Při procesu uzdravování nemocí je také důležité se dívat nejen na fyzické znaky, ale také na příčiny mentální a citové, které leží pod nimi. Doposud tu byly pouze určité metody, které mohly účinněji léčit tyto jemnější blokace mysli či srdce. Nyní s vědomostmi o léčení kameny přichází metoda, která je schopna léčit fyzické, psychické a citové tělo a znovu prosvítit zdroj životní duchovní energie.

Léčení krystaly pomocí "Umění pokládání kamenů", je jedna z nejvíce doporučovaných a účinných metod čištění aury, uvolnění potlačených traumat a propojení osoby s jejích vlastním zdrojem pravdy a síly. Síla ke změně a vyléčení, k poučení se z lekcí vlastních našemu životu, síla odpuštění a ponechaní, vytváření vědomých rozhodnutí, síla ke cvičení trpělivosti a spoluúčasti, a především k lásce k sobě samému: toho všeho může být dosaženo, poté co jsou objeveny, nastoleny pravěké zákony. Krystaly a kameny napomáhají v tomto posilujícím procesu tím, že zvětšují množství světla přítomného v naší auře, které následně stimuluje a aktivuje silněji jemnější skutečnosti našeho bytí.

Při léčení se kameny stanou krystalickou formou světla, která je umístěna na nervová centra, čakry na našem těle. Kameny přebírají úlohu katalyzátoru, který urychluje a vnáší více barvy a světla do jemných energií lidské aury.

image004.jpg

Tyto zesílené energie slouží k rozřešení a rozpuštění tmavých stínů potlačených a nevyřešených bolestí, které obklopují auru, znepokojují mysl a postihují tělo v podobě nemocí. Krystaly mohou neutralizovat tento negativní náboj a energie se může konečně uvolnit z těchto psychicko-fyzických problémů. Transformační síla kamenů recykluje opět tuto energii do svého zdroje, aby byla znovu použita k vědomým účelům. Odpovědnost pak už jen leží na každém z nás, aby pomocí léčivé energie nechal odejít to staré a přijal novou energii, použil jí k vytvoření pozitivní identitě založené na lásce k sobě samému a své vnitřní pravdě. Tak se dostanete opět na základ, z kterého můžete znovu uskutečňovat své sny a prožít si své vize.

Položíte-li kameny na tělo, je možné čelit a vyjádřit staré vzpomínky a pocity. Při léčení je většinou pravá příčina nemoci ukryta v psychice jako trauma vztahující se zpět do dávného dětství, narození, prenatálního stavu nebo dokonce zkušenost z minulých životů, kterou si v sobě neseme, abychom jí porozuměli, poučili se z ní a tím ji neutralizovali. Protože pocity se vrací ke svému původnímu zdroji, příčině, je důležité, abychom pomáhali našemu partnerovi zhluboka dýchat, vizualizovat světlo a léčivou energii, vstupujíce s nádechem do problému, či bolesti a s výdechem bolest uvolňovat a neutralizovat.

Jak světlo proniká skrz vědomí, je možné, že s námi začne intuitivně komunikovat duše a vysvětlí nám, proč byly tyto zkušenosti nutné a proč jsme si je vybrali, a čím nám měli přispět. Poté je možné nechat odejít staré zkušenosti díky většímu porozumění a perspektivě - vhledu, a nahradit je pozitivními potvrzeními a vizualizací, které budou následně vytvářet novou fyzickou realitu.

Tento vědomý přeprogramovací proces je jedním z nejsilnějších nástrojů směrem k změně sebe samého a sebezdokonalení. Veškeré léčení kameny není ve své podstatě jen čištění. Když je aura obklopena světlem a barvami krystalů, je možné se pro citlivé lidi otevřít zkušenosti alternativního stavu uvědomění. Vize, barvy, vzpomínky z minulých životů nebo budoucí události se mohou objevit při splynutí energií krystalu a člověka. Pro lidi, kteří nejsou emocionálně přeplněni se může stát léčení krystaly možností, jak použít energii kamenů k vědomým tvůrčím účelům.

bottom of page