top of page
kra-vend-scaled-e1653855123148.jpg

Group-sharing Lotos

For our clients, whom are going through individual therapeutic program in our center, but not limited to them, there are group-sharing LOTOS meetings. These meetings happen regularly every last Wednesday of the month from 15:00 to 17:00 at Holos Center in Opava-Vlaštovičky. It functions as a supplementary element in the whole therapy of the client, as it is essential part of the therapeutic program.

If you have been recommended participating at a group-sharing, feel free to sign up. If you are not going through an individual therapeutic program, but you think, that your participation could be beneficial, please contact MUDr. Milan Hrabánek before singing up.

For each meeting the client has to sign up individually.

Group-sharing LOTOS is mainly for clients…

 • at Holos Center, who are going through individual therapeutic program in our center and their close family relatives.

 • Undergoing difficult phases in life (divorce, death of a relative, loss of occupation etc.)

 • Participating in some of the addiction treatment programs

 • People, who have had a “Bad trip”, an uncomfortable drug experience

 • Interested in personal development and deeper self-exploration

 • Looking for spiritual orientation, more meaningful approach to life and a dialog with people of similar focus

 • Looking for an effective preventative measure against habit-forming conditions

 • Growing up in disharmonious families

 • Working with other people as consultants, therapists, health professionals etc.

We do not provide this service in English, for now

Kraniosakrální terapie oslovuje celostně náš organismus, jeho fyzickou i psychickou rovinu, prostřednictvím jemné neinvazivní práce s tělem. Pracuje na rovině centrálního nervového systému, tkání, pojiv, tělních tekutin (krve, mozkomišního moku, tekutin ve fasciích) a kostí. Všechny zmíněné tělesné struktury jsou v našem těle dokonale propojené a blok na jakékoli z nich ovlivňuje fungování celého systému. Tyto bloky také mnohdy souvisí s vzorci našeho emočního prožívání a traumat. Díky orientaci na projev přirozených životních sil, které naše tělo stvořily, udržují a ozdravují, se mohou tělesné struktury i psychické funkce vracet do rovnováhy.

Pomáhá regulovat a léčit:

 • potíže způsobené prenatálním, porodním či šokovým traumatem

 • širokou škálu psychosomatických, akutních i chronických problémů

 • bolesti a napětí, stres, nespavost, úzkosti a deprese

 • bolesti hlavy, zubů a čelistí, migrény, nervové a psychické poruchy (snižováním přepjetí a posilováním parasympatického nervového systému)

 • některé projevy vrozených či úrazy způsobených deformací mj. v oblasti páteře (skoliózy)

 • hormonální, vylučovací a trávicí systém, dýchací cesty

Podporuje:

 • imunitu

 • hybnost při zatížení páteře a kloubů

 • uvolnění dutin a oblasti uší, očí, nosu, jasnost smyslového vnímání

 • úlevu při alergiích, astmatu, závratích, tinitu

 • zklidnění a rovnováhu centrálního nervového systému (mozek, mícha, mozkové tenzní membrány, kraniální nervy)

 • detoxikaci organismu (např. při zatížení dlouhodobou medikací, a to drenáží žilních splavů)

 • integraci náročných emočních stavů a stavů změněného vědomí

 • pohodu a rovnováhu v těhotenství i těsně po porodu pro maminku i miminko

 • úlevu pro lidi v paliativní péči

Jak probíhá:

Při terapii je klient oblečen a odpočívá na masážním lehátku, dotek je bezpečně vyjednaný, jemný a respektující, směřuje k orientaci léčivých sil přirozených klientovu systému. Terapie obvykle s úvodní rozhovorem i závěrečnou reflexí trvá 75 minut. U dětí může jít o 30 – 50 minut dle kapacity.

Kateřina Fojtíková

VZDĚLÁNÍ a praxe, z nichž čerpám:

Vývojové proměny (Institute of Developmental Transformations, USA a Asociace Dramaterapeutů ČR) – dlouhodobý psychodynamický výcvik v dramaterapii s arteterapeutickým přesahem, 2016 – 2019, 700 hod

Model neuroafektivní vztahové vazby k léčení vývojového a vztahového traumatu (NARM Institute, USA, L. Heller) – základní výcvik v psychobiologickém modelu traumaterapie pro profesionály v oblasti duševního zdraví, 2020, 72 hod

Kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky (Česká kraniosakrální asociace, 2020, 200 hod + asistence 2021, 170 hod)

Základy kraniosakrální biodynamiky (International Institute for Craniosacral Balancing, 2019 – 20, 140 hod)

Conscious Healing Course (Academy of Inner Sciences Thomase Hübla) – praxe mindfulness pro léčení osobního a kolektivního traumatu, 2020, 50 hod

 

V dalším vzdělávání se věnuji problematice vývojového, vztahového, mezigeneračního a kolektivního traumatu, včetně jeho projevů, pokud jde o naše spojení s tělesností, životním prostředím i spiritualitou (psychospirituální krize a environmentální žal):

Úvod do Biosyntézy (Y. Lucká a B. Janečková, 2009, 24 hod); Úvod do Somatic Experiencing (H. Auer a L. Troost, 2019, 16 hod); Polyvagální teorie (D. Dana a S. Porges, 2022, 50 hod); Thinking at the Edge: focusing in creativity (B. Brenner a D. Ganihar, 2022, 46 hod); K léčení psychospirituální krize I. a II. (M. Vančura 2016 – 17), Psychiatrické minimum (Práh, 2018); postgraduální vzdělávání v oblasti kraniosakrální biodynamiky a osteopatie (M. Appleton, R. Gilchrist, E. Peirsman)

 

Za obrovskou milost ve svém životě považuji setkání se staršími původních národů a každým, kdo inspiruje zralou a autenticky žitou spiritualitou. Tito lidé a jejich léčitelské a evoluční nástroje mě přivedli k intimnímu vztahu k sobě samé, ke všemu živému a k přebírání osobní zodpovědnosti za kvalitu mé interakce s druhými a s životním prostředím.

Učím se také díky každodenním lekcím a interakcím v rodině, s přáteli, klienty, zvířaty, bylinkami, zahradou a přírodou.

Původním vzděláním jsem divadelní dramaturgyně (JAMU), studovala a praktikovala jsem loutkové a výtvarné divadlo mj. v Norsku, ve Finsku a na Islandu (Turku Arts Academy, Leikhóppurinn Bakarí Ísland, Hogskolen í Oslo), studovala jsem také filozofii a divadelní vědu (UPOL). Překládala jsem a tlumočila z angličtiny.

 

PRAXE

praxe kraniosakrální terapie a integrace emočního a tělesného prožívání od r. 2019

praxe individuální dramaterapie s arteterapeutickým přesahem od r. 2018

individuální a skupinová dramaterapie s arteterapeutickým přesahem v sociálních službách od r. 2018: děti s PAS (For Help – autismus, Ostrava), mladí závislí v terapeutické komunitě (Slezská diakonie, Český Těšín), pro seniory (Domov seniorů, Háj ve Slezsku), pro lidi s duševním onemocněním (Svépomocná společnost Mlýnek, Ostrava a Centrum podpory studentů Univerzity Palackého, Olomouc) a podpůrné dramaterapeutické skupiny pro veřejnost (studenti Univerzity Palackého, Olomouc)

individuální i skupinová provázení přechodovými rituály a projektivní tvorbou v přírodě a osobnostně rozvojovými programy pro veřejnost se zaměřením na sebepoznání a tvořivost, transparentní komunikaci a spolupráci, vědomé prožívání těla a s ním související schopnost sebepéče, hlubinnou ekologii a spojení s přírodou, aktivní objevování a vyjadřování vlastních hodnot ve světě od r. 2015

https://vesvemzivlu.cz/

katerina-fojtikova2.jpg
bottom of page