Benefiční vánoční online koncert

na podporu Holos Centra v době COVIDové krize

Podpořte nás zakoupením libovolného množství virtuálních vstupenek v našem e-shopu. 

Jedná se o dar, jehož výši vám započítáme do ročního vyúčtování přijatých darů, které můžete využít pro snížení základu daně z příjmu.