top of page

Homeopatie

Úvod

Homeopatii využíváme k léčení psychických a psychosomatických onemocnění. Na náš recept vyzvednete v lékárně vše potřebné pro léčbu těla i ducha.

"Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví, co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem podle jasně srozumitelných principů odstranit a zničit nemoc v celé její šíři."

Samuel Hahnemann (1755 - 1843) - německý lékař a zakladatel homeopatie:

"Začal jsem se zajímat o homeopatii díky následující zkušenosti. Můj otec trpěl deset let gangrénou dolních končetin, která pomalu postupovala nahoru. Bylo nezbytné nohy kousek po kousku amputovat až do té doby, než zemřel. Domnívali jsme se, že má tu nejlepší dostupnou lékařskou péči.

Matka se znovu vdala. Později se také u mého nevlastního otce vyvinul gangrenózní vřed na noze a bylo potřeba, aby mu jej třikrát týdně po několik let chodila ošetřovat obvodní sestra. Moje vůbec první předepsání, Secale D6, deset dnů jedna pilulka denně, ho úplně a navždy vyléčila. Umíte si představit, jaký to na mě udělalo dojem a jak to bylo symbolické?"

 

Peter Chappell - současný anglický homeopat:

"Homeopatie je jasně duchovní metoda, která nám může odstranit z cesty následky našich vlastních myšlenek a činů a nechat v nás naplno zaznít nádheru duše. Je jen na nás, jak s touto možností naložíme - osobně i kolektivně. Je to Vyšší léčení a není pro každého. Střet alopatů a homeopatů je jen jednou úrovní, na které se v dnešním světě střetávají materialistické, egoistické iluze, pevně se držící svých pozic, s touhou po vyšším duchovním dosažení..."

MUDr. Pavel Poštulka:

"Lékařská profese v západních zemích se nachází v krizové situaci. V současné době je základním modelem předpoklad, že nemoc prostě přichází a musí být odstraněna, a její příčina nespočívá v životním způsobu pacienta (při léčbě na něj není brán ohled). Medicína tak, jak se běžně praktikuje v západních zemích, je tedy nevědomý, na současném myšlenkovém systému založený proces, který dělá lidi ještě více nemocné, pomáhá změnit jejich životní krizi v životní katastrofu a vede k rychlejší a bolestnější smrti.

V homeopatické medicíně jsme svědky zásadního skoku vpřed v povědomí lékařů. Homeopatie spolu s širokým proudem dalších léčebných metod je přichystána dostat se na přední pozice v medicíně, a tak vytvořit pluralistický, všem přístupný léčebný systém, zahrnující to nejlepší ze starého i nového. Současná monopolní konvenční medicína bude odkázána do role, kterou ovládá nejlépe - chirurgie, akutní záchrana života a fyzikální diagnostika. Člověk, který se při homeopatické léčbě osvobodí od emocionálních traumat a strachů, stane se otevřenějším a je pak schopen přijímat nové myšlenky. Často vidí relativní "nesmyslnost" svého dosavadního života a začne se měnit. Celý život se vyjasní."

 

Peter Chappell - současný anglický homeopat:

Co je klasická homeopatie? Je to dvěstě let stará, původem evropská léčebná metoda, jejíž principy, zákony léčby a používané léky se zcela zásadně liší od současné tzv. vědecké medicíny. Klasická homeopatie má oproti současné konvenční medicíně zcela odlišné pojetí nemoci a jejího druhého pólu - zdraví. Homeopatie je podle Světové zdravotnické organizace (WHO) druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě. Na prvním místě je čínská medicína, na třetím léčba bylinami a teprve na čtvrtém konvenční medicína. Klasická homeopatie je léčebná metoda založená výhradně na stimulaci energetické roviny lidského organismu a její přístup je ke každému léčenému člověku vysoce individualizovaný. Klasická homeopatie vždy přistupuje k léčení osobnosti jako celku a je proto zařazována mezi tzv. holistické způsoby léčby

 

Léky

Výchozí suroviny

Homeopatické léky se vyrábějí převážně z produktů živočišné říše (např. hadí jedy, celý hmyz - včela, mravenec, zvířecí výměšky - psí mléko), rostlinné říše (např. koniklec, rulík zlomocný, plavuň vidlačka) a minerální říše (např. kovy - železo, zlato, měď, sloučeniny - chlorid sodný, uhličitan vápenatý).

Na rozdíl od chemických léčiv předepisovaných současnou medicínou je podivuhodné, že léky, které byly objeveny a vyzkoušeny v praxi před dvěma sty lety, se používají dodnes a jejich účinek je pořád stejný. Například léky CHINA, LYCOPODIUM CLAVATUM nebo ARSENICUM ALBUM, vyzkoušené zakladatelem homeopatie Samuelem Hahnemannem, se s úspěchem používají i v současnosti. V průběhu let pak byly a jsou postupně zkoušeny a klinicky ověřovány další a další léky, takže lze říci, že se jedná o neukončený proces.

Příprava a výroba

Příprava výroby začíná tím, že se vstupní surovina nechá po dobu 21 dní macerovat v alkoholu. Touto technikou vzniká tzv. matečná tinktura, která v sobě obsahuje všechny aktivní látky vstupní substance. Následuje proces, který je už 200 let beze změny platný, Jde o tzv. homeopatické ředění, které spočívá v tom, že se 1 díl matečné tinktury ve zvláštní nádobě spojí s 99 díly rozpouštědla, kterým je 70% alkohol. Skutečnost, že je tento akt nazván homeopatickým ředěním a ne pouze "ředěním" spočívá v tom, že po spojení ředěné a ředící směsi v poměru 1:100 musí dojít k tzv. dynamizaci, kterou není nic jiného než prudké mechanické protřepání nádoby, ve které došlo ke spojení obou médií. Význam tohoto - pro homeopatii nezastupitelného úkonu - zůstává dodnes nejasný. Jasné je pouze to, že když dynamizaci vypustíme, výsledný lék je naprosto neúčinný. Takto získaný - tedy zředěný a dynamizovaný roztok nese označení 1 C, které upozorňuje na to, že jde o první centezimální (setinné) ředění. Další postup přípravy je stejný. Sloučením jednoho dílu ředění 1 C s 99 díly rozpouštědla a následné dynamizaci, vzniká ředění 2 C. Tento postup je možno opakovat až tisíckrát i více, takže v praxi (i když málo) používaná ředění mohou mít za jedničkou i 6 nul. Tento fakt už se naprosto vymyká lidské představivosti a takto vysoká ředění inspirují mnohé kritiky homeopatie k téměř hysterickým výpadům.

MT = matečná tinktura

Dříve se protřepávání dělalo ručně, proto výroba vysokých potencí byla z praktických důvodů nemožná. Ale i po zavedení protřepávání pomocí přístrojů trvá často až tři měsíce, než vznikne vysoká potence léku. Dnes už se rovněž nepoužívá k výrobě středních potencí čistý alkohol, ale dvakrát destilovaná voda, protože spotřeba alkoholu by byla velmi vysoká a výroba by se velmi prodražila. Čistota všech zpracovávaných materiálů a i čistota prostředí je velmi pečlivě hlídána, aby byla zaručen požadovaný standard homeopatických léků. Zatím jsme hovořili o centezimálním ředění, ale ve světě se užívá i ředění decimální - 1 díl matečné tinktury nebo již potencovaného roztoku na 9 dílů rozpouštěcího roztoku. Takto vzniklé potence se označují písmenem D (někdy také X) například D12 nebo 12X.

Vzhledem k tomu, že psaní mnoha nul zabere na štítku léku více místa a při čtení potence se homeopat může snadno o nulu zmýlit, užívá se při označování vysokých potencí od 1000C výše římských číslic. Takže 1 000C = 1M, 10 000C = 10M, 50 000C = 50M, 100 000C = CM, 1 000 000C = MM atd.

Podle chemických zákonů existuje hranice, po kterou lze postupně ředit, aniž by zmizela původní látka. Této hranici se říká Avogadrovo číslo a přibližně odpovídá potenci 12C. Vyšší potence proto už neobsahují žádnou původní látku, a přesto se léčebná síla potencí dalším ředěním a protřepáváním zvyšuje. Pro vědce je tato skutečnost "důkazem", že homeopatické léky jsou podvodem. Homeopaté se naopak tvrzením vědců, že jimi používané léky nemohou fungovat, vůbec nezabývají, protože jim klinická zkušenost dnes a denně již po mnoho desítek let říká něco úplně jiného. Homeopaté proto většinou reagují na podobné námitky asi takto:

"Jestliže dosud nechápeme, jak homeopatika působí, není tento fakt důkazem pro tvrzení, že nepůsobí."

 

Prodej

Homeopatické léky se v ČR prodávají v některých lékárnách. Dovážejí se zejména léky francouzské, jejichž ředění je centezimální, ale značení je na rozdíl od ostatního světa nikoliv C ale CH. V malé tubičce je asi 75 malých kuliček (granulí) ze sacharózy a laktózy, každá o váze asi 50 miligramů. Vyrábějí se velmi propracovanou technikou v rotačních turbinách, aby se docílily granule vždy s odlišnými následnými vrstvami, které umožňují dobrou impregnaci. Samozřejmě jiní výrobci vyrábějí i jiné formy homeopatických léků jako je prášek, kapky a podobně. U nás bohužel potence vyšší než 30C nelze v současné době prakticky sehnat. Proto je mnozí homeopaté nakupují nebo objednávají (dnes už i přes Internet) převážně v anglosaských zemích. Tato situace je v zemi, která má namířeno do EU, ostudná a připomíná totalitní praktiky před rokem 1989.

Literatura

  • George Vithoulkas - Homeopatická věda

  • Gérard Pacaud - Léčím se sám pomocí homeopatie

  • Miloš Rýc, François Cousset - Homeopatie pro každý den

  • Milos Rýc - Materia Medica Homeopathica

bottom of page