st 12. 6. | Mendelova univerzita v Brně, FRRMS, Z2

Rozšířené stavy vědomí - možnosti léčby psychických poruch 12.6.2019

Celodenní přednáška MUDr. Milana Hrabánka. Nová vlna pro psychiatrii – mimořádné stavy vědomí v léčbě vybraných duševních a psychosomatických poruch.
Přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno
Rozšířené stavy vědomí - možnosti léčby psychických poruch 12.6.2019

Čas a místo

12. 6. 2019 11:30 – 18:00
Mendelova univerzita v Brně, FRRMS, Z2, tř. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno-Královo Pole-Černá Pole, Česko

O události

Nová vlna pro psychiatrii – mimořádné stavy vědomí v léčbě vybraných duševních a psychosomatických poruch

MUDr. Milan Hrabánek

Seminář je určen pro odbornou i laickou veřejnost zajímající se o léčebný potenciál rozšířených stavů vědomí navozených holotropním dýcháním nebo psychedeliky.

Za poslední desetiletí se u nás i ve světě masivně zvýšila spotřeba psychofarmak a antidepresiv. Moderní způsob života způsobuje, že stále větší množství lidí trpí psychickými obtížemi a současná psychologie a psychiatrie nepřináší řešení, farmaka vykazují stále se snižující účinnost .

Můžeme pomoct lidem s depresemi, úzkostmi, PTSD atd. jinak než farmaceuticky? Jak mohou pomoct stavy rozšířeného vědomí a na které potíže jsou vhodné ? Jaké jsou zkušenosti z léčby tímto způsobem?

Na to bychom chtěli dostat odpověď v tomto jednodenním semináři s psychiatrem, MUDr. Milanem Hrabánkem . Zaměříme se na konkrétní léčebné postupy užívané v Mezinárodním transpersonálním centru Holos. Detailně budou představeny kazuistiky dokládající léčebný efekt holotropních stavů vědomí a terapeutických metod transpersonální psychologie.

Metody transpersonální psychologie jsou založeny na studiu holotropních stavů vědomí, ze kterého vyplývá, že emoční a psychosomatické poruchy, včetně mnoha stavů dnes označovaných jako psychotické, mají víceúrovňovou a vícerozměrnou strukturu s významnými kořeny nejen na úrovni postnatální, ale i na perinatální a transpersonální úrovni. Přihlédnutím k těmto prvkům získáme radikálně nové a zároveň mnohem plnější a komplexnější schéma psychopatologie i nové slibné perspektivy léčby.

Jak výsledky z naší dlouhodobé praxe ukazují, rozšíření takového způsobu léčby duševních a psychosomatických onemocnění do psychiatrie by v mnoha případech vedlo k výraznému zkrácení doby léčby i pracovní neschopnosti pacientů, k finančním úsporám, ale zejména ke zvýšení kvality života pacientů.

Cena 1200,- Kč. Platba předem.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: karel.fuller@seznam.cz, zašleme potvrzení účasti a pokyny k platbě.

MUDr. Milan Hrabánek

lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí, psychospirituální krize a posttraumatických poruch způsobeným nefyziologickým vedením porodu. Milan Hrabánek je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa a jeho blízkým spolupracovníkem. Po návratu z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos, dnes Mezinárodní transpersonální centrum. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech.

Techniku holotropního dýchání uplatňuje při léčbě různých psychických, psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Kromě léčení se věnuje péči o krajinu, obnově obecních tradic, péči o zdraví celé komunity.

Vzdělání, semináře a výcviky daly Milanu Hrabánkovi možnost si vybudovat pevnou teoretickou základnu pro svou práci s lidmi a pro lidi. Jeho minulost, provázená zdravotními potížemi a psychospirituální krizí, mu umožnila odnést si mnoho cenných osobních i profesionálních zkušeností. Poznatky a zážitky osobního života v něm rozvinuly zájem o studium hranic psychologických, biologických, sociálních a duchovních aspektů vlastního já. Zajímá se o duchovní vývoj, chápaný jako důsledek prožitků mimořádných stavů vědomí a prožitků z umírání a utrpení.

Organizoval konferenci „75 let LSD ve vědě a umění“ (2018). V minulých letech se podílel na organizaci řady významných konferencí: 1. České transpersonální konference (2016), Mezinárodní transpersonální konference (2017). Spolupracuje na výzkumných programech také s Univerzitou obrany.

Seminář je koncipován na 6 -7 hodin.

Přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno

Sdílet událost