čt 31. 1. | Mendelova univerzita v Brně, FRRMS, Z2

Rozšířené stavy vědomí – kontraindikace a psychopatologie 31.1.2019

Celodenní přednáška MUDr. Milana Hrabánka. Mimořádné stavy vědomí v holotropním dýchání, po užití psychedelik nebo šamanských rostlin mají velký léčebný potenciál ale i svá omezení.
Přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno
Rozšířené stavy vědomí – kontraindikace a psychopatologie 31.1.2019

Čas a místo

31. 1. 2019 11:30 – 18:00
Mendelova univerzita v Brně, FRRMS, Z2, tř. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno-Královo Pole-Černá Pole, Česko

O události

Mimořádné stavy vědomí v holotropním dýchání, po užití psychedelik nebo šamanských rostlin mají velký léčebný potenciál ale i svá omezení.

V tomto jednodenním semináři se očima a ze zkušenostmi transpersonálního psychiatra MUDr. Milana Hrabánka zaměříme na diferenciální diagnostiku psychopatologických stavů dle DSM IV. a MKN 10. Zdůrazněny budou indikace a kontraindikace práce s holotropními stavy vědomí (stavy po užití psychedelik, šamanských rostlin, holotropní dýchání aj.) Představíme si také kazuistiky vybraných psychopatologických jednotek a konkrétní léčebné postupy užívané v Mezinárodním transpersonálním centru Holos.

Výsledky pozorování vyplývající ze studia holotropních stavů vědomí nám ukazují, že emoční a psychosomatické poruchy, včetně mnoha stavů dnes označovaných jako psychotické, není možné uspokojivě pochopit pouze na základě problémů v průběhu postnatálního vývoje. Nové vhledy nám odhalují, že emoční a psychosomatické poruchy mají víceúrovňovou a vícerozměrnou strukturu s významnými hlubšími kořeny na perinatální a transpersonální úrovni. Přihlédnutím k těmto prvkům získáme radikálně nové a zároveň mnohem plnější a komplexnější schéma psychopatologie i nové slibné perspektivy léčby.

Uznání perinatálních a transpersonálních kořenů emočních poruch v žádném případě neznamená popření významu biografických faktorů popisovaných psychoanalýzou a egopsychologií. Události probíhající v raném věku i dětství budou pochopitelně i nadále sehrávat významnou úlohu a doplňovat tím celkový obraz.

Avšak tyto vzpomínky na traumatické události z postnatální biografie nelze chápat jako prvotní příčiny zmíněných poruch, ale jako významné podmínky k tomu, aby prvky z hlubších vrstev psýché mohly vystoupit na povrch. To, co dodává neurotickým, psychosomatickým a psychotickým symptomům mimořádně dynamickou sílu i specifický obsah, jsou složité kombinace COEX-systémů,

které se neomezují na biografickou vrstvu, nýbrž sahají do hlubších perinatálních a transpersonálních oblastí.

MUDr. Milan Hrabánek

lékař a psychiatr s téměř třicetiletou praxí se zaměřením na léčbu závislostí, psychospirituální krize a posttraumatických poruch způsobeným nefyziologickým vedením porodu. Milan Hrabánek je certifikovaným instruktorem holotropního dýchání, žákem prof. Stanislava Grofa a jeho blízkým spolupracovníkem. Po návratu z úspěšného působení v zahraničí založil v Opavě občanské sdružení Holos, dnes Mezinárodní transpersonální centrum. Holos je otevřený celostnímu vnímání života a na tomto základě rozvíjí komplexní psychoterapii, léčení a propagaci životního stylu na holistických principech.

Techniku holotropního dýchání uplatňuje při léčbě různých psychických, psychosomatických a psychiatrických onemocnění. Kromě léčení se věnuje péči o krajinu, obnově obecních tradic, péči o zdraví celé komunity.

Vzdělání, semináře a výcviky daly Milanu Hrabánkovi možnost si vybudovat pevnou teoretickou základnu pro svou práci s lidmi a pro lidi. Jeho minulost, provázená zdravotními potížemi a psychospirituální krizí, mu umožnila odnést si mnoho cenných osobních i profesionálních zkušeností. Poznatky a zážitky osobního života v něm rozvinuly zájem o studium hranic psychologických, biologických, sociálních a duchovních aspektů vlastního já. Zajímá se o duchovní vývoj, chápaný jako důsledek prožitků mimořádných stavů vědomí a prožitků z umírání a utrpení.

Organizoval konferenci „75 let LSD ve vědě a umění“ (2018). V minulých letech se podílel na organizaci řady významných konferencí: 1. České transpersonální konference (2016), Mezinárodní transpersonální konference (2017). Spolupracuje na výzkumných programech také s Univerzitou obrany.

Seminář je koncipován na 6 -7 hodin.

Cena 1200,- Kč. Platba předem.

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: karel.fuller@seznam.cz, zašleme potvrzení účasti a pokyny k platbě.

Přihlašování na tuto akci již bylo ukončeno

Sdílet událost