so 07. 3. | Holos Centrum

Rodinné konstelace 7.3.2020

Celodenní seminář systemických konstelací vede Bc. Jana Petrečková. Zjistěte příčinu a opravte nefunkční vztahy ve vaší rodině.
Vstupenky nejsou v prodeji
Rodinné konstelace 7.3.2020

Čas a místo

07. 3. 2020 9:00 – 17:00
Holos Centrum, Marie Dolanské 8/12, 746 01 Opava-Vlaštovičky, Česko

O události

Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní propletence a nesnáze současnosti.

S rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda pomáhá nalézt, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny.

To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. Při sestavování vás i další členy vaší rodiny zastupují ostatní návštěvníci semináře.

Pokud si chcete postavit svůj rodinný systém, doporučujeme zmapovat události v rodokmenu  během posledních 3-4 generací.

Seminář je pozváním pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a hledat řešení.

SEMINÁŘE JSOU URČENY LIDEM:

-          kteří tuší, že jejich nesnadný osud souvisí s jejich rodinnou historií

-          zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

-          vyrůstajícím v neharmonických rodinách.

-          prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.).

-          hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

-          účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé.

-          hledajícím účinnou prevenci návykových stavů.

-          pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

Začátek semináře:  9,00 hod, sraz 8,45 k prezenci

     12 – 13 hod přestávka 13 – 17 pokračování programu.

S sebou:    přezůvky,  pohodlný oděv, malou svačinu a vodu. Na místě je možné uvařit si čaj či ohřát jídlo. Nedaleko pro motoristy se nachází restaurace s možností poobědvat.

Cena semináře:  900,-Kč

Je možné rezervovat dvě místa na stavění vlastního systému. Cena je v případě rezervace 1.200,- Kč. Uspokojeni budou první dva zájemci dle pořadí přihlášení, tito budou svou konstelaci stavět přednostně. Další místa na stavění vlastní konstelace budou v případě zbývajícího času losována z ostatních účastníků.

Seminář se uskuteční v případě přihlášení minimálně 10 účastníků. 

Seminář vede:

Bc. Jana Petrečková – rodinné systémy, terapeutka, pěstounka, kineziololožka

Za dobu, po kterou se systemických seminářů  účastníme, jsme  absolvovali i stavěli systémy, v nichž klienti řešili těžkou partnerskou situaci, měli zdravotní problémy, nedařilo se jim stát se rodiči, chtěli najít nový způsob komunikace s příbuznými, měli před sebou důležitá rozhodnutí osobní, či pracovní apod. Zpětná vazba o změnách v jejich dalším životě nás povzbuzuje v pořádání dalších seminářů.

KDO SE SEMINÁŘE MŮŽE ÚČASTNIT?

 • ti z vás, kteří nebudete stavět vlastní rodinný systém, ale budete pouze v roli pozorovatele, což má ve spojení se skupinou velké léčebné účinky
 • ti z vás, kteří budete obsazeni do rolí členů rodinných systémů
 • a samozřejmě Ti z vás, kteří budou stavět rodinu, v níž jste vyrostli jako dítě, nebo rodinu, kde nyní žijete s partnerem.

POKUD SE ROZHODNETE  STAVĚT SVŮJ RODINNÝ SYSTÉM JE ZAPOTŘEBÍ:

 • zmapovat minulost svých rodin
 • Jako závažné při působení na systém se ukazují tyto události a okolnosti: (alespoň do třetí generace)
 • Kolik má kdo sourozenců, i polorodých, jaké jsou jejich osudy
 • Pokud před manželstvím existovaly jiné důležité vztahy, snoubenci, předchozí manželství
 • Někdo z rodiny zemřel v době, kdy jeho děti ještě nebyly dospělé a samostatné
 • V rodině se vyskytly potraty, interrupce, mrtvě narozené děti, předčasně zemřelé děti, těžce nemocné děti, či dospělí (fyzicky, či duševně)
 • Je zde někdo, kdo byl jako dítě vychováván někým jiným (příbuznými, pěstouny, v adopci, v domově)
 • Vyskytují se těžká, nebo chronická onemocnění, deprese, závislosti, sebevraždy
 • Někdo v rodině byl pachatelem nebo obětí trestného činu, nehody
 • Někdo v rodině byl vězněn, pronásledován, dlouhodobě hospitalizován
 • Emigroval , nebo se vystěhoval
 • Pochází někdo z více národností, musel změnit náboženství za války, či po sňatku
 • Týká se někoho znárodnění, či arizace majetku
 • Byl někdo vyloučen z rodiny (vyděděný, vyhnaný, v léčebně)
 • Ukrýval se někdo během války, prožil ji v ohrožení, nebo na útěku
 • Existují jiné tragické osudy rodičů, prarodičů, praprarodičů
 • Kterákoliv z těchto informací se může ukázat jako klíčová svým vlivem při sestavování rodinného systému.

Na semináři nebude potřeba vyprávět detaily příběhů, názory zbytku rodiny, jen je nutná znalost o tom, že se něco závažného odehrálo a o jakého příbuzného šlo.

Zkušenost říká, že v každé rodině se něco podobného může vyskytnou a je možné s tím pracovat tak, aby životy, které jsou generacemi spojeny, mohly být žity naplno, vědomě a úspěšně ve vztahu k následujícím generacím.

Přejeme Vám hodně sil a touhy při pátrání v rodinných kronikách, povídání s pratetami, návštěvách déle nenavštívených dědečků, sestavování rodokmenu apod.

Podmínky:

Tato přihláška je závazná.  Souhlasím s případným zveřejněním svých fotografií ve sdělovacích prostředcích.

Storno podmínky:

Upozorňujeme, že přihlášku lze bez poplatku zrušit nejpozději 7 dní před začátkem semináře.

V případě zrušení přihlášky v době kratší než 7 dní účtujeme storno poplatek 30% z ceny semináře.

V případě neúčasti na semináři či zrušení přihlášky v době kratší než 24 hodin před začátkem semináře účtujeme storno poplatek 100% z ceny semináře.

Sdílet událost