so 17. 11. | Holos Centrum

Rodinné konstelace 17.11.2018

Celodenní seminář systemických konstelací vede Bc. Jana Petrečková. Zjistěte příčinu a opravte nefunkční vztahy ve vaší rodině.
Přihlašování již bylo ukončeno.
Rodinné konstelace 17.11.2018

Čas a místo

17. 11. 2018 9:00 – 18:00
Holos Centrum, Marie Dolanské 8/12, 746 01 Opava-Vlaštovičky, Česko

O události

Práce s rodinnými systémy vychází z metody německého terapeuta Berta Hellingera, který zjistil, že nesnadné osudy jeho klientů souvisí často s jejich rodinnou historií. Našel způsob, jak uvést rodinný systém do opětovné rovnováhy a tím pomoci řešit životní propletence a nesnáze současnosti.

S rodinou, z níž pocházíme, nebo kterou tvoříme, jsme spojeni skrze celé generace. Formuje naše vidění světa, to, jak cítíme, myslíme a jednáme. Metoda pomáhá nalézt, jaký vliv na nás mají osudy ostatních členů rodiny.

To se děje sestavením vlastní rodinné konstelace, nebo zapojením se do konstelací jiných účastníků. Při sestavování vás i další členy vaší rodiny zastupují ostatní návštěvníci semináře.

Pokud si chcete postavit svůj rodinný systém, doporučujeme zmapovat události v rodokmenu během posledních 3-4 generací.

Seminář je pozváním pro každého, kdo se chce nově podívat na svou současnou životní situaci a hledat řešení.

SEMINÁŘE JSOU URČENY LIDEM:

- kteří tuší, že jejich nesnadný osud souvisí s jejich rodinnou historií

- zajímajícím se o práci na sobě a hlubší sebepoznání

- vyrůstajícím v neharmonických rodinách.

- prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání apod.).

- hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření

- účastnícím se některého z ozdravných programů pro závislé.

- hledajícím účinnou prevenci návykových stavů.

- pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti, zdravotníci apod.

Začátek semináře: 9,00 hod, sraz 8,45 k prezenci

12 – 13 hod přestávka 13 – 18 pokračování programu.

S sebou: přezůvky, pohodlný oděv, malou svačinu a vodu. Na místě je možné uvařit si čaj či ohřát jídlo. Nedaleko pro motoristy se nachází restaurace s možností poobědvat.

Cena semináře: je 900,-Kč.

Je možné rezervovat dvě místa na stavění vlastního systému. Cena je v případě rezervace 1.200,- Kč. Uspokojeni budou první dva zájemci dle pořadí přihlášení, tito budou svou konstelaci stavět přednostně.

Další místa na stavění vlastní konstelace budou v případě zbývajícího času losována z ostatních účastníků.

Seminář vede:

Bc. Jana Petrečková– rodinné systémy, terapeutka, pěstounka, kineziololožka

Za dobu, po kterou se systemických seminářů účastníme, jsme absolvovali i stavěli systémy, v nichž klienti řešili těžkou partnerskou situaci, měli zdravotní problémy, nedařilo se jim stát se rodiči, chtěli najít nový způsob komunikace s příbuznými, měli před sebou důležitá rozhodnutí osobní, či pracovní apod. Zpětná vazba o změnách v jejich dalším životě nás povzbuzuje v pořádání dalších seminářů.

KDO SE SEMINÁŘE MŮŽE ÚČASTNIT?

ti z vás, kteří nebudete stavět vlastní rodinný systém ,ale budete pouze v roli pozorovatele, což má ve spojení se skupinou velké léčebné účinky

ti z vás, kteří budete obsazeni do rolí členů rodinných systémů

a samozřejmě Ti z vás, kteří budou stavět rodinu, v níž jste vyrostli jako dítě, nebo rodinu, kde nyní žijete s partnerem.

POKUD SE ROZHODNETE STAVĚT SVŮJ RODINNÝ SYSTÉM JE ZAPOTŘEBÍ:

zmapovat minulost svých rodin

Jako závažné při působení na systém se ukazují tyto události a okolnosti: (alespoň do třetí generace)

Kolik má kdo sourozenců, i polorodých, jaké jsou jejich osudy

Pokud před manželstvím existovaly jiné důležité vztahy, snoubenci, předchozí manželství

Někdo z rodiny zemřel v době, kdy jeho děti ještě nebyly dospělé a samostatné

V rodině se vyskytly potraty, interrupce, mrtvě narozené děti, předčasně zemřelé děti, těžce nemocné děti, či dospělí (fyzicky, či duševně)

Je zde někdo, kdo byl jako dítě vychováván někým jiným (příbuznými, pěstouny, v adopci, v domově)

Vyskytují se těžká, nebo chronická onemocnění, deprese, závislosti, sebevraždy

Někdo v rodině byl pachatelem nebo obětí trestného činu, nehody

Někdo v rodině byl vězněn, pronásledován, dlouhodobě hospitalizován

Emigroval , nebo se vystěhoval

Pochází někdo z více národností, musel změnit náboženství za války, či po sňatku

Týká se někoho znárodnění, či arizace majetku

Byl někdo vyloučen z rodiny (vyděděný, vyhnaný, v léčebně)

Ukrýval se někdo během války, prožil ji v ohrožení, nebo na útěku

Existují jiné tragické osudy rodičů, prarodičů, praprarodičů

Kterákoliv z těchto informací se může ukázat jako klíčová svým vlivem při sestavování rodinného systému.

Na semináři nebude potřeba vyprávět detaily příběhů, názory zbytku rodiny, jen je nutná znalost o tom, že se něco závažného odehrálo a o jakého příbuzného šlo.

Zkušenost říká, že v každé rodině se něco podobného může vyskytnou a je možné s tím pracovat tak, aby životy, které jsou generacemi spojeny, mohly být žity naplno, vědomě a úspěšně ve vztahu k následujícím generacím.

Přejeme Vám hodně sil a touhy při pátrání v rodinných kronikách, povídání s pratetami, návštěvách déle nenavštívených dědečků, sestavování rodokmenu apod.

Podmínky:

Tato přihláška je závazná. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) a pochopil(a) podmínky, kontraindikace účasti na semináři HD (odkaz) a můj zdravotní stav je v tomto smyslu vyhovující. Souhlasím s případným zveřejněním svých fotografií ve sdělovacích prostředcích.

Storno podmínky:

Upozorňujeme, že přihlášku lze bez poplatku zrušit nejpozději 7 dní před začátkem semináře.

V případě zrušení přihlášky v době kratší než 7 dní účtujeme storno poplatek 30% ze základní ceny semináře.

V případě neúčasti na semináři či zrušení přihlášky v době kratší než 24 hodin před začátkem semináře účtujeme storno poplatek 100% ze základní ceny semináře.

Registrace
Cena
Kusů
Celkem
 • Bez rezervace vlastní konst.
  CZK 900
  CZK 900
  0
  CZK 0
 • S rezervací stavění vl. konst.
  CZK 1,200
  CZK 1,200
  0
  CZK 0
 • Ubytování noc před seminářem
  CZK 350
  CZK 350
  0
  CZK 0
 • Ubytování noc po semináři
  CZK 350
  CZK 350
  0
  CZK 0
CelkemCZK 0

Sdílet událost