top of page

Čakrová léčba

Během posledních několika desítek let propukl ohromný zájem o komplementární medicínu. To vedlo k hlubšímu pochopení způsobu, jak funguje tělo a jak jím proudí energie. Zároveň se lidé začali více uvědomovat existenci jemnějšího energetického systému - soustavy čaker. Objevujeme tím jakoby část anatomické struktury, o níž jsme dříve nic nevěděli a kterou teď můžeme využít ke zlepšení zdravotního stavu i celkového štěstí.

Jogíni užívali soustavy čaker po tisíce let jako nedílné součásti holistické léčby: věděli, že nemoc se dříve než v těle, mysli či citech často projeví v čakrách. Věděli také, že pokud není v soustavě čaker znovu zavedena rovnováha, nelze nikoho opravdu vyléčit. I dnes dokáže zablokování určité čakry "spatřit" pouze pokročilý jogín, lékař, nebo "sensitiv". Pokud ovšem pochopíme vliv každé čakry na určitou tělesnou funkci a emoci, je možné stanovit, která čakra náležitě nefunguje.

Nám se podařilo sestavit několik léčebných programů, které k léčbě čaker využíváme, čímž vdechujeme čakrám nový život. V těchto léčebných programech, které jsou námi doporučovány, naleznete využití našich poznatků i z jiných oborů holistické medicíny.

Patří k nim zejména:

  • Aromaterapie

  • Arteterapie

  • Bioenergetická cvičení

  • Dietetická opatření

  • Léčba barvami

  • Léčba krystaly

  • Meditační techniky

  • Práce na úrovni archetypů

  • Práce s každodenními otázkami ve spolupráci s psychologem

  • Práce s oltáři

 

Zdokonalování čaker je naprosto nový způsob, jak se také dívat na život a zkoumat vlastní já. Při čakrově léčbě využíváme poznatků Liz Simpsonové.

Literatura

bottom of page